"anger" translation into Danish

EN

"anger" in Danish

DA
DA

"anger" in English

EN anger
volume_up
{only singular}

anger (also: ire, outrage, pique, wrath)
It is not difficult to see why these threats motivate anger amongst our peoples.
Det er ikke svært at forstå, hvorfor disse trusler vækker vrede blandt befolkningen.
But it is also a source of frustration and anger for law-abiding citizens.
Men det er også kilde til frustration og vrede for de lovlydige borgere.
For all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still.
Men trods alt har hans Vrede ej lagt sig hans Hånd er fremdeles rakt ud.

Synonyms (English) for "anger":

anger

Context sentences for "anger" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf there is even the slightest political lapse their anger will take hold again.
Ved den mindste eller svageste politiske afsporing griber folkevreden om sig på ny.
EnglishBe not hasty in thy spirit to be angry: for anger resteth in the bosom of fools.
Vær ikke hastig i dit Sind til at græmmes thi Græmmelse bor i Tåbers Bryst.
EnglishFor all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still.
Thi alle er Niddinger og Ugerningsmænd og hver en Mund taler Dårskab.
EnglishOnly through a healthy, constructive dialogue can we root out and tackle anger and hatred.
Hvis vi ikke undgår ekstreme reaktioner, risikerer vi at forværre situationen.
EnglishHe that soweth iniquity shall reap vanity: and the rod of his anger shall fail.
Hvo Uret sår vil høste Fortræd hans Vredes Ris skal slå ham selv.
EnglishCease from anger, and forsake wrath: fret not thyself in any wise to do evil.
Tæm din Harme lad Vreden fare græm dig ikke det volder kun Harm.
EnglishFor yet a very little while, and the indignation shall cease, and mine anger in their destruction.
Thi end om en føje Stund er Vreden ovre og min Harme vender sig til deres Fordærv.
EnglishPour out thine indignation upon them, and let thy wrathful anger take hold of them!
lad Øjnene slukkes så Synet svigter lad Lænderne altid vakle!
EnglishMr Dell'Alba, I understand your anger regarding the newspaper reports.
Hr. Dell ' Alba, jeg forstår godt Deres ærgrelse over avisreferater.
EnglishThis is the main reason for the anger and resentment felt towards the Common Fisheries Policy.
Det er hovedårsagen til vreden og uviljen mod den fælles fiskeripolitik.
EnglishThey must even be able to vent their anger on occasion so that this European model can work.
Indimellem skal det også være muligt at angribe, for at denne europæiske model kan fungere.
EnglishA wrathful man stirreth up strife: but he that is slow to anger appeaseth strife.
Vredladen Mand vækker Splid sindig Mand stiller Trætte.
EnglishThey provoked him to jealousy with strange gods, with abominations provoked they him to anger.
De æggede ham med fremmede med Vederstyggeligheder tirrede de ham;
EnglishThen, after the anguish, the fear and after the suffering comes the time for anger.
Men efter frygten, angsten og smerten kommer vreden.
EnglishHe that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
Større end Helt er sindig Mand større at styre sit Sind end at tage en Stad.
EnglishFor my name's sake will I defer mine anger, and for my praise will I refrain for thee, that I cut thee not off.
for mit Navns Skyld holder jeg Vreden hen for min Ære vil jeg skåne ej udrydde dig.
EnglishThe discretion of a man deferreth his anger; and it is his glory to pass over a transgression.
Klogskab gør Mennesket sindigt hans Ære er at overse Brøde.
EnglishFor they provoked him to anger with their high places, and moved him to jealousy with their graven images.
de krænkede ham med deres Offerhøje æggede ham med deres Gudebilleder.
EnglishIt is a time not to look back in anger but to look forward with hope.
At USA forsvarer sine interesser og sin sikkerhed med uforsonlighed mod terrorismen, bebrejder ingen dem.
EnglishDesolation, helplessness and anger: that is how you feel when you cross these areas that have been burnt to a cinder.
Når man besøger de brandhærgede områder, møder man overalt fortvivlelse og kaos.