"ante" translation into Danish


Showing results for "ant". "ante" is currently not in our dictionary.
EN

"ante" in Danish

volume_up
ant {noun}
DA

EN ant
volume_up
{noun}

ant (also: emmet)

Synonyms (English) for "ant":

ant

Context sentences for "ante" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere are already some ex ante controls laid down in article 4 of the directive.
Og der er nogle forudgående kontroller, som er fastsat i direktivets artikel 4.
EnglishEx ante notification should not be replaced with a burdensome registration system.
Forudgående underretning bør ikke erstattes med et belastende registreringssystem.
EnglishThat is why I call on my fellow Members and the Commission to up the ante now.
Derfor vil jeg også bede mine kolleger og Kommissionen om at sætte tempoet lidt op.
EnglishWith no such ex-ante control, the risks of irregularity and fraud will increase.
Hvis der mangler en sådan forudgående kontrol, øges risikoen for uregelmæssigheder og svig.
EnglishThere will no longer be an independent ex ante control of the agencies.
Der vil ikke længere være en ekstern uafhængig ex ante-kontrol af agenturerne.
EnglishFirst, the need to update ex ante regulations for digital television.
For det første behovet for at ajourføre ex ante-bestemmelserne om digital-tv.
EnglishThe monitoring procedure regarding implementation must shift from ex ante to ex post.
Kontrollen med gennemførelsen skal forskydes fra ex ante til ex post.
EnglishThe Commission and rapporteurs want to abandon centralised, independent ex ante control.
Kommissionen og ordførerne vil helt af med den centraliserede uafhængige kontrol forinden.
EnglishI am thinking, for example, of the provisions governing the ex-ante appraisal.
Jeg tænker eksempelvis på bestemmelserne om ex ante-evaluering.
EnglishIt is very clear that we need both ex ante and ex post regulation.
Formålet er kvalitetstjenester til borgerne til konkurrencedygtige priser.
EnglishThat committee was very clear about the need to abolish the centralised ex ante visa.
Gruppen var meget klar med hensyn til behovet for at afskaffe det centraliserede forudgående visa.
EnglishThere remains the question of former General Ante Gotovina.
Ifølge -proceduren har jeg nu registreret fire anmodninger om at få ordet.
EnglishThe option of independent ex ante control must continue to exist.
Muligheden for uafhængig kontrol forinden skal fortsat eksistere.
EnglishIt also means that ex ante control must still be required when the services request this.
Det betyder endvidere, at forudgående finanskontrol fortsat skal være nødvendig, når tjenesterne anmoder om det.
EnglishWe should retain some form of ex ante financial control.
Vi skal beholde en vis form for forhåndskontrol med pengene.
EnglishThe Commission and the Committee of Independent Experts are in favour of completely doing away with ex ante financial control.
Kommissionen og Ekspertgruppen går ind for helt at afskaffe forhåndskontrollen.
EnglishThis opportunity cannot be wasted by merely restoring the status quo ante in eastern Zaire.
Denne mulighed må ikke forspildes ved blot at genoprette den tilstand, der herskede indtil de seneste hændelser i det østlige Zaire.
EnglishIn such circumstances, is there any sense in abolishing preventive ex ante checks by independent financial control?
Er det i en sådan situation fornuftigt at afskaffe forebyggende ex ante-kontroller udført af en uafhængig revision?
EnglishI would like to point out that the Commission should implement the rules ex post, but certainly not decide on them itself ex ante.
Jeg skal erindre om, at Kommissionen skal iværksætte reglerne, men absolut ikke selv træffe afgørelse herom.
EnglishOne of the key changes advocated by the Commission is the abolition of the system of ex ante financial control.
En af de primære ændringer, som Kommissionen har slået til lyd for, er afskaffelsen af ordningen med forudgående finanskontrol.