"at" translation into Danish

EN

"at" in Danish

volume_up
at {noun}
volume_up
at {adv.}
DA
volume_up
at {prp.}
DA

"at" in English

volume_up
at {part.}
EN
volume_up
at {conj.}
EN

EN at
volume_up
{noun}

1. IT: "@"

at (also: at sign)
volume_up
snabel-a {et} (@)

Context sentences for "at" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen they heard that, they were cut to the heart, and took counsel to slay them.
Men da de hørte dette skar det dem i Hjertet og de rådsloge om at slå dem ihjel.
EnglishAnd his father Zacharias was filled with the Holy Ghost, and prophesied, saying,
Og Sakarias hans Fader blev fyldt med den Helligånd og han profeterede og sagde:
EnglishMr Rocard is a former very well-known French minister and indeed Prime Minister.
Hr. Rocard er en tidligere meget kendt fransk minister og sågar premierminister.
EnglishThe buying market, the selling market, the national market, the regional market?
Indkøbsmarkedet, salgsmarkedet, det internationale marked, det regionale marked?
EnglishThis is why we are increasingly followers and no longer leaders in world policy.
Det er derfor, vi er stadig mere undersåtter og ikke herrer i verdenspolitikken.
EnglishSince then I have been anxious to have the proposal adopted as soon as possible.
Siden da har jeg været ivrig efter at se forslaget vedtaget så snart som muligt.
EnglishI should like to welcome Sir Leon and ask him to reply to Mrs Ferrer's question.
Hr. Brittan, jeg byder Dem velkommen og beder Dem besvare fru Ferrers spørgsmål.
EnglishThe precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.
Forsigtighedsprincippet er ikke nogen ligegyldig luksus, det er en nødvendighed.
EnglishNATO's bombardments, however, have merely worsened and aggravated the situation.
NATO ' s bombninger har imidlertid blot forværret og vanskeliggjort situationen.
EnglishAnd, of course, the Commission fully supports the declaration made by the Union.
Og Kommissionen tilslutter sig naturligvis fuldt ud denne erklæring fra Unionen.
EnglishHowever, there is no value in representing the issue as the questioner has done.
Men det er i hvert fald ikke nyttigt at køre sagen op, som spørgeren gjorde det.
EnglishYou already know the situation, thanks to the decisions of the European Council.
Situationen er den, som De kender som følge af Det Europæiske Råds beslutninger.
EnglishIt was a terrible tragedy that violence should have broken out again in January.
Det var en forfærdelig tragedie, at volden i de januardage igen gik over gevind.
EnglishA further key point will be the approach to, and management of, water resources.
Et andet vigtigt punkt vil være omgangen med og forvaltningen af vandressourcer.
EnglishIt is now important to proceed on the basis of road safety and consumer demands.
Nu er det vigtigt at tage udgangspunkt i trafiksikkerheden og forbrugernes krav.
EnglishThe Danish Presidency further gives the highest priority to combating terrorism.
Det danske formandskab giver dernæst bekæmpelse af terrorisme højeste prioritet.
EnglishGreat formal power does not necessarily mean better decision-making, as we know.
Stor formel magt betyder som bekendt ikke nødvendigvis bedre beslutningstagning.
EnglishAnd not only is this miracle not eternal, but furthermore it is not sustainable.
Og ikke blot varer dette mirakel ikke evigt, men det er heller ikke bæredygtigt.
EnglishMr Muis made this very clear at a meeting of the Committee on Budgetary Control.
Jeg er derfor tilhænger af, at Parlamentet høres om udnævnelsen af direktørerne.
EnglishMany animal welfare groups that are very concerned about this have contacted me.
Mange dyrevelfærdsgrupper, som er meget bekymrede over dette, har kontaktet mig.