"at some time" translation into Danish

EN

"at some time" in Danish

EN at some time
volume_up
{adverb}

at some time (also: ever, sometime)

Similar translations for "at some time" in Danish

at noun
Danish
at adverb
Danish
at preposition
some adjective
some adverb
Danish
some pronoun
Danish
time noun
to time verb

Context sentences for "at some time" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo it looks as if it will be some time yet before we can talk of positive results.
Det vil åbenbart tage et stykke tid, inden der kan tales om positive resultater.
EnglishI know that this Commission has only been an acting Commission for some time.
Jeg ved, at denne Kommission i nogen tid kun har været en fungerende Kommission.
EnglishHowever, some of these GMOs have been awaiting final approval for some time.
Nogle af disse GMO ' er har imidlertid afventet endelig godkendelse i nogen tid.
EnglishBut we have been doing this for some time now and this fact needs to be clarified.
Men det skal understreges, at reglerne nu er blevet overholdt i et stykke tid.
EnglishI think that the Commission has already been working on this matter for some time.
Jeg tror, at Kommissionen allerede for længe siden er begyndt at arbejde på dette.
EnglishThat is what we would like to see you come back with at some time in the future.
Det er det, vi gerne ser, at De kommer tilbage med en gang ude i fremtiden.
EnglishPerhaps we could do this in a more coherent discussion some time in the future.
Måske kan det ske i forbindelse med en mere sammenhængende drøftelse af spørgsmålet.
EnglishIt is going to be a long Thursday night and the flight will be some time on Friday.
Det bliver en lang torsdag aften, så hjemturen bliver en gang i løbet af fredagen.
EnglishThe European Union has been for some time now actively seeking a global moratorium.
Den Europæiske Union har nu i nogen tid aktivt søgt at opnå et globalt moratorium.
EnglishThis trade has created friction with Russia for some time, for various reasons.
Denne handel har i et stykke tid skabt gnidninger med Rusland af forskellige årsager.
EnglishAt some time or another, there will be a revolt, and it will be fully justified.
På et tidspunkt vil der komme et oprør, og det vil være fuldt berettiget.
EnglishThat will all have to be negotiated between now and some time early next year.
Det skal der forhandles om fra nu af og frem til begyndelsen af det nye år.
EnglishCould we please, at some time, have an estimate of the loss of revenue in those zones?
Er det muligt på et tidspunkt at få et overslag over indtægtstabet i disse zoner?
EnglishFor some time now there has been no alternative to serious punitive action.
Der har faktisk i længere tid ikke været andre muligheder end følelig afstraffelse.
EnglishPerhaps, Commissioner Verheugen, we could at some time discuss how we can change this.
Hr. Verheugen, måske kunne vi på et tidspunkt tale om, hvordan vi kan ændre dette.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we have had the single market for quite some time.
Hr. formand, kære kolleger, vi har allerede haft det indre marked i nogen tid.
EnglishPerhaps, some time, we should sit down and share paradoxical experiences.
Måske bør vi sætte os ned på et tidspunkt og tale om erfaringer med paradokser.
EnglishI hope that the Minister will take some time to pursue that particular issue.
Jeg håber, at ministeren vil give sig tid til at gå ind i dette spørgsmål.
EnglishSo it would be foolish not to spend some time on it in today's sitting.
Det ville derfor være latterligt, hvis vi i Parlamentet ikke brugte tid på dette.
EnglishMost of them have worked at some time, usually in temporary or insecure jobs.
De fleste af dem har engang haft arbejde, men for det meste midlertidige og usikre job.