"to attach" translation into Danish

EN

"to attach" in Danish

EN to attach
volume_up
[attached|attached] {verb}

to attach (also: to affix, to clamp, to fasten, to fix)
to attach (also: to fasten, to fix)
to attach (also: to fix, to install, to mount)
to attach (also: to affiliate, to associate)
to attach (also: to connect)
That is why the explanatory statement attached to this report has not been agreed by the Budgetary Control Committee.
Det er grunden til, at Budgetkontroludvalget ikke har kunnet tilslutte sig den begrundelse, der er tilknyttet denne betænkning.
to attach (also: to append, annex)
to attach (also: to fasten, to fix)

Synonyms (English) for "attach":

attach

Context sentences for "to attach" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, I attach yet more importance to simplifying legislation in its entirety.
Den integrerede fremgangsmåde for forenklingen af lovgivningen er dog langt vigtigere.
EnglishWe are all familiar with the idea that you can attach a sticker to a mailbox.
Vi kender alle princippet med postkassen, som man kan forsyne med en mærkat.
EnglishThis demonstrates the importance which we all now attach to short sea shipping.
Det viser, at vi alle fremover vil lægge stor vægt på søtransport over korte afstande.
EnglishWe should, therefore, attach particular importance to trade relations with India.
Vi bør derfor tillægge handelsforbindelserne med Indien særlig betydning.
EnglishIt is a question to which both the Commission and Parliament attach great importance.
Det er et spørgsmål, som Kommissionen ligesom Parlamentet tillægger stor betydning.
EnglishThe Iranian authorities are well aware of the importance we attach to these issues.
De iranske myndigheder er godt klar over den betydning, vi tillægger disse spørgsmål.
EnglishHere I attach the utmost importance to there being no cross-subsidisation.
Her lægger jeg allerstørste vægt på, at der ikke kommer nogen krydssubsidier.
EnglishIn this context, there are four things to which I attach particular importance.
I denne forbindelse synes jeg især, at følgende fire punkter er vigtige.
EnglishI am of the view that the European Union must attach more weight to discussions.
Jeg har den opfattelse, at Den Europæiske Union skal lægge større vægt på forhandlingerne.
EnglishThe Commission continues to attach great importance to the issue of conflict prevention.
Kommissionen lægger fortsat stor vægt på problemet med forebyggelse af konflikter.
EnglishWe also attach considerable importance to what we call an integrated and global strategy.
Vi må også lægge stor vægt på det, som vi kalder en integreret og global strategi.
EnglishI should like to say a few words about Chechnya, to which we attach particular importance.
Jeg vil gerne sige nogle få ord om Tjetjenien, som vi tillægger særlig betydning.
EnglishI attach huge importance to the bridges to be built between the cities.
Jeg synes, det er et godt projekt, og jeg vil gerne takke Dem for Deres opbakning.
EnglishIt is up to us finally to attach adequate political priority to this issue.
Det er op til os omsider at give denne problematik en passende høj politisk prioritet.
EnglishIn addition, we attach great importance to animal welfare and combating epizootic diseases.
Også dyrebeskyttelsen og bekæmpelsen af epizootier tildeler vi stor betydning.
EnglishWe attach also great importance to the fight against fraud and counterfeiting.
Vi tillægger også bekæmpelsen af svig og forfalskning stor betydning.
EnglishYou will be aware that I attach great importance to the development of tourism.
De ved, hvilken betydning jeg tillægger den turistmæssige udvikling.
EnglishThe Iranian authorities are well aware of the importance we attach to these issues.
De iranske myndigheder er udmærket klar over den betydning, vi tillægger sådanne spørgsmål.
EnglishHence the importance I attach to relations between China and the European Union.
Og netop derfor er forbindelserne mellem EU og Kina meget vigtige.
EnglishYou know, moreover, the importance which Member States attach to adopting texts quickly.
Og De ved, hvor stor vægt medlemsstaterne lægger på en hurtig vedtagelse af teksterne.