"to behold" translation into Danish

EN

"to behold" in Danish

EN

to behold [beheld|beheld] {verb}

volume_up
to behold (also: to see, to glance)
If I go forth into the field, then behold the slain with the sword!
Hvis jeg går ud på Marken se sværdslagne Mænd og kommer jeg ind i Byen se Hungerens Kvaler!
And Mary said, Behold the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word!
Men Maria sagde: "Se jeg er Herrens Tjenerinde; mig ske efter dit Ord!
And some of them that stood by, when they heard it, said, Behold, he calleth Elias.
Og nogle af dem som stode hos sagde da de hørte det: "Se; han kalder på Elias.
to behold
Thus hath the Lord GOD shewed unto me: and behold a basket of summer fruit.
Således lod Herren mig skue: Se der var en kurv sommerfrugt.
As for me, I will behold thy face in righteousness: I shall be satisfied, when I awake, with thy likeness.
Men jeg skal i Retfærd skue dit Åsyn mættes ved din Skikkelse når jeg vågner.
Truly the light is sweet, and a pleasant thing it is for the eyes to behold the sun:
Lyset er lifligt at skue Solen er godt for Øjnene;
When Moses saw it, he wondered at the sight: and as he drew near to behold it, the voice of the LORD came unto him,
Men da Moses så det undrede han sig over Synet og da han gik hen for at betragte det lød Herrens Røst til ham:

Context sentences for "to behold" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishLook unto the heavens, and see; and behold the clouds which are higher than thou!
Løft dit Blik imod Himlen og se læg Mærke til Skyerne hvor højt de er over dig!
EnglishAnd he said unto me, Go in, and behold the wicked abominations that they do here!
Og han sagde til mig: "Gå ind og se hvilke grimme Vederstyggeligheder de øver der!
EnglishAs for me, behold, I am in your hand: do with me as seemeth good and meet unto you!
Men se jeg er i eders Hånd; gør med mig hvad der er godt og billigt i eders Øjne!
EnglishAnd he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof!
" Han sagde: "Med egne Øjne skal du få det at se men ikke komme til at spise deraf!
EnglishBehold, I am pressed under you, as a cart is pressed that is full of sheaves.
Se jeg lader Grunden vakle under jer ligesom Vognen vakler når den er fuld af Neg.
EnglishWe looked for peace, but no good came; and for a time of health, and behold trouble
Man håber på Fred men det bliver ej godt på Lægedoms Tid men se der er Rædsel.
EnglishAnd some of them that stood by, when they heard it, said, Behold, he calleth Elias.
Og nogle af dem som stode hos sagde da de hørte det: "Se; han kalder på Elias.
EnglishAnd, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.
Og se nogle af de skriftkloge sagde ved sig selv: "Denne taler bespotteligt.
EnglishAs they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with a devil.
Men da disse gik ud se da førte de til ham et stumt Menneske som var besat.
EnglishAnd the LORD said unto Satan, Behold, he is in thine hand; but save his life!
Da sagde HERREN til Satan: "Se han er i din Hånd; kun skal du skåne hans Liv!
Englishask them which heard me, what I have said unto them: behold, they know what I said.
Spørg dem som have hørt hvad jeg talte til dem; se de vide hvad jeg har sagt.
EnglishFor the righteous LORD loveth righteousness; his countenance doth behold the upright!
Thi retfærdig er HERREN han elsker at øve Retfærd de oprigtige skuer hans Åsyn!
EnglishThe appalling onslaught against minorities in Egypt is terrifying to behold.
Det er forfærdeligt at være vidne til de rystende angreb på minoriteter i Egypten.
EnglishWherefore the well was called Beerlahairoi; behold, it is between Kadesh and Bered.
Derfor kaldte man Brønden Be'erlahajro'i; den ligger mellem Kadesj og Bered.
Englishbehold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house!
Se min Slægt er den ringeste i Manasse og jeg den yngste i mit Fædrenehus!
EnglishAn end is come, the end is come: it watcheth for thee; behold, it is come!
Enden kommer Enden kommer; den er vågnet og tager Sigte på dig; se det kommer!
EnglishAnd, behold, there came none to the camp from Jabeshgilead to the assembly.
" Og se der var ingen kommet til Lejren til Forsamlingen fra Jabesj i Gilead.
EnglishThen I went down to the potter's house, and, behold, he wrought a work on the wheels.
Så gik jeg ned til Pottemagerens Hus og se han var i Arbejde ved Drejeskiven.
EnglishBehold, God will not cast away a perfect man, neither will he help the evil doers:
Se Gud agter ej den uskyldige ringe han holder ej fast ved de ondes Hånd.
EnglishAnd now, behold, Adonijah reigneth; and now, my lord the king, thou knowest it not:!
Men se nu har Adonija opkastet sig til Konge uden dit Vidende Herre Konge!