EN

blast {noun}

volume_up
2. "a lot of fun", American English, colloquial
blast (also: beard)

Context sentences for "blast" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishLike many who survived the blast, the United Nations itself carries deep wounds.
Ligesom mange af dem, der overlevede eksplosionen, har også FN dybe sår.
EnglishBy the blast of God they perish, and by the breath of his nostrils are they consumed.
For Guds Ånd går de til Grunde for hans Vredes Pust går de til.
EnglishAccording to the Danish Foreign Minister, Niels Helveg Petersen, this is " a blast from the past '.
Danmarks udenrigsminister, Niels Helveg Petersen, udtaler:« Det er et sus fra fortiden«.
EnglishOn the very day of the merger, Usinor announced the closure of the blast furnace in Charleroi.
Der hersker også i mit land stor bekymring for, at der skal gå arbejdspladser tabt i Asturien, Baskerlandet, Aragonien og Valencia-regionen.
EnglishThe convention may unleash a few more but I am glad to see that those wretched shopping lists have gone at the first blast.
Konventet kan muligvis komme med flere, men det glæder mig, at de elendige indkøbssedler er udryddet i første forsøg.
EnglishThen the channels of waters were seen, and the foundations of the world were discovered at thy rebuke, O LORD, at the blast of the breath of thy nostrils.
Han udslyngede Pile adsplittede dem Lyn i Mængde og skræmmede dem.
EnglishAnd the channels of the sea appeared, the foundations of the world were discovered, at the rebuking of the LORD, at the blast of the breath of his nostrils.
Havets Bund kom til Syne Jordens Grundvolde blottedes ved HERRENs Trusel for hans Vredes Pust.
EnglishAnd with the blast of thy nostrils the waters were gathered together, the floods stood upright as an heap, and the depths were congealed in the heart of the sea.
Ved din Næses Pust dyngedes Vandene op Vandene stod som en Vold Strømmene stivnede midt i Havet.
EnglishThey could also have been preceded by those workers in the steelworks whose blast furnaces have been quenched to enable steel to come in from Thailand.
Men før dem kunne det også have været arbejderne fra stålværkerne, hvor man har lukket højovnene for at indføre stål fra Thailand.
EnglishBehold, I will send a blast upon him, and he shall hear a rumour, and return to his own land; and I will cause him to fall by the sword in his own land!
Se jeg vil indgive ham en Ånd og han skal få en Tidende at høre så han vender tilbage til sit Land og i hans eget Land vil jeg fælde ham med Sværdet!
EnglishBehold, I will send a blast upon him, and he shall hear a rumour, and shall return to his own land; and I will cause him to fall by the sword in his own land!
Se jeg vil indgive ham en Ånd og han skal få en Tidende at høre så han vender tilbage til sit Land og i hans eget Land vil jeg fælde ham med Sværdet!
EnglishI hope Mr Tindemans will come to Denmark before the referendum and explain whether he is indeed - in the words of Mr Helveg - simply a 'blast from the past '.
Jeg håber, at Tindemans vil komme til Danmark inden folkeafstemningen og redegøre for, om han blot er - med Niels Helvegs ord - et» sus fra fortiden«.
EnglishEven now, after the Cuban dictator took advantage of 26 July to blast European policy, it cannot be said that every door has been closed or every possibility exhausted.
Selv nu, hvor den cubanske diktator har benyttet den 26. juli til at skælde ud på EU, skal vi ikke anse alle døre for lukket eller alle muligheder for udtømt.
EnglishWhat a whale hears and feels when sonar is used is the equivalent of what we would hear and feel if four jumbo jet engines were operating at full blast in this room.
Det skal bemærkes, at for hvert strandet dyr er der hundredvis af døde eller alvorligt sårede dyr, som vi aldrig får kendskab til, fordi de ikke skyller ind på vores kyster.
EnglishThis is absolutely legitimate, but we must not turn this into a sort of fairground shooting-gallery where we blast away and see how many candidate Commissioners remain standing.
Det er helt legitimt, men vi kan ikke gøre det til en slags markedsbod, hvor vi leger okker, gokker, gummiklokker for at se, hvor mange kandidater til Kommissionen der bliver afvist.
EnglishHow to provide the European Union project with a well-tuned orchestra, well-tempered, as Mozart said, which is guided by democratic impulses and not by a blast of a bugle like a battalion.
Hvordan kan man få EU til at ligne et velafstemt orkester, veltempereret, som Mozart sagde, der flytter sig ved demokratisk kraft og ikke som en bataljon, der adlyder et hornsignal.
EnglishIf we ignore this fact, there is a missing link in our approach to refugees – as Professor Gil Loescher, who survived the Baghdad blast and is with us here today, has rightly pointed out.
Hvis vi ignorerer dette faktum, mangler der et led i vores flygtningestrategi, som det med rette blev påpeget af professor Gil Loescher, der overlevede eksplosionen i Baghdad, og som er hos os i dag.