"buy-in" translation into Danish

EN

"buy-in" in Danish

volume_up
buy {noun}

EN buy-in
volume_up
{noun}

1. finance

buy-in

Synonyms (English) for "buy":

buy

Similar translations for "buy-in" in Danish

buy noun
to buy verb
Danish
in adverb
Danish
in preposition
Danish

Context sentences for "buy-in" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMy third and final point is also a question: can we buy the debate with money?
Mit tredje og sidste punkt er også et spørgsmål: Kan vi købe en debat med penge?
EnglishThe only problem was how to get them home through customs, so I did not buy them!
Det eneste problem var at få dem igennem tolden, så derfor købte jeg dem ikke!
EnglishThose who buy eco-labelled fish also want to know that the stock is not threatened.
De, der køber økologisk mærket fisk, vil også vide, at bestanden ikke er truet.
EnglishAt the top there is a small village where you can buy food, water and " souvenirs ".
På toppen er der en lille landsby, hvor man kan købe mad, vand og " souvenirs ".
EnglishThe refugees sell all their worldly possessions in order to buy a passage to Europe.
Flygtningene sælger alt, hvad de ejer, for at få råd til billetten til Europa.
EnglishWe can only buy back the quotas which are not bought by other tobacco farmers.
Vi kan kun tilbagekøbe de mængder, som de andre tobaksbønder ikke opkøber.
EnglishWe are the people who buy and sell almost all the things they want to buy and sell.
Det er os, der køber og sælger næsten alt, hvad de ønsker at sælge og købe.
EnglishWe can do this very easily for the costs associated with the intervention buy-up.
Det kan vi gøre meget let for de omkostninger, der er forbundet med interventionsopkøb.
EnglishIt is necessary also to reassure people in third countries who buy our products.
Det er også nødvendigt at berolige befolkningen i tredjelande, som køber vore produkter.
EnglishInstead, we buy something without knowing what it is, unless it says on it what it is.
I stedet køber vi noget, som vi ikke ved, hvad er, hvis der ikke står, hvad det er.
EnglishIn my constituency they want to buy cheaper cars from France and the Netherlands.
I min valgkreds vil de købe billigere biler i Frankrig og Nederlandene.
EnglishConsumers are therefore choosing to buy food that is more expensive but safer.
Forbrugerne vælger derfor at købe fødevarer, som er dyrere, men sikrere.
EnglishHigher costs for the individual consumer might make food supplements too expensive to buy.
Dette ville resultere i øgede sygemeldinger - og stigende samfundsomkostninger.
EnglishThe result is simply that the European Union will have to buy this product abroad.
Det betyder blot, at Den Europæiske Union må købe produktet i udlandet.
EnglishThat proportion wanted to buy arms with EU subsidies intended for peace.
Den del ville købe våben med den EU-støtte, som var bestemt til fredsformål.
EnglishSoon, you start to see that customers who click on "Smelly cheese" buy a lot of cheese.
Du konstaterer hurtigt, at kunder, som klikker på "Stærk ost", køber mange oste.
EnglishBesides, almost all consumers want full information about the foods they buy.
I øvrigt vil næsten alle forbrugere gerne have alle oplysninger om de fødevarer, de køber.
EnglishBut they are asked to practically give their oil away and then buy food.
Men vi fratager dem både den olie, der tilhører dem, og de fødevarer, som de kan købe.
EnglishWe are effectively being asked to buy the bovine equivalent of a pig in a poke.
Vi bliver i virkeligheden bedt om så at sige at købe koen i sækken.
EnglishThere was one particular one that caught my fancy, which I thought I might like to buy.
Der var navnlig én, som jeg havde lyst til at læse, og som jeg kunne tænke mig at købe.

Other dictionary words