"comfortable" translation into Danish

EN

"comfortable" in Danish

EN comfortable
volume_up
{adjective}

comfortable (also: convenient)
volume_up
bekvem {adj.}
How comfortable were times past, when the eastern European countries were behind the iron curtain and outside the fold of European affairs!
Hvor var det dog bekvemt, dengang østlandene var bag jerntæppet og uden for vores europæiske anliggenders virkefelt!
Public transport must be cheap, comfortable, punctual, safe and environmentally friendly; the responsibility for this should lie with local and regional authorities.
Den kollektive trafik skal være billig, bekvem, punktlig, sikker og miljøvenlig; ansvaret skal ligge på det lokale og det regionale plan.
It is, generally speaking, more comfortable to leave that out, but this is a matter of extreme concern to the Irish Government, the Irish people and happily, also to the Danish Government.
Det er generelt mere bekvemt at udelade dem, men denne sag er af største betydning for den irske regering, den irske befolkning, og heldigvis også for den danske regering.
comfortable (also: comfy)
Without such teamwork we could never have arrived at what is now a relatively comfortable, by that I mean perfectly tension-free situation.
Uden denne medvirken fra alle parter ville vi ikke være nået frem til den nuværende situation, som er temmelig komfortabel, fordi den er ret afspændt.
comfortable (also: heavy-duty, massive, staunch, tough)
volume_up
solid {adj.}
comfortable (also: safe, secure, at ease)
volume_up
tryg {adj.}
Unfair trading practices must be the starting point for this and so I feel very comfortable with Mrs Thyssen's report.
Illoyal handelspraksis skal i den forbindelse være udgangspunktet, og jeg føler mig derfor i høj grad tryg ved fru Thyssens betænkning.

Context sentences for "comfortable" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, I am not very comfortable with some of the wording in it.
Jeg er ganske vist ikke særlig lykkelig for diverse formuleringer i denne betænkning.
EnglishAnd the LORD answered the angel that talked with me with good words and comfortable words.
Og til Svar gav HERREN Engelen som talte med mig gode og trøstende Ord.
EnglishIf that is their wish and they feel more comfortable doing so, we should give them that possibility.
Hvis de er mere fortrolige med den fremgangsmåde, bør vi benytte denne mulighed.
EnglishWith this tool, we hope that users will feel engaged and comfortable with the ads shown to them.
Du finder flere oplysninger på Googles center til beskyttelse af personlige oplysninger.
EnglishHowever, as the proposed resolution lays down, that relationship is not always a comfortable one.
Som det imidlertid fastsættes i beslutningsforslaget, er det ikke altid en let situation.
EnglishHonesty: telling the truth even when it is not comfortable to do so.
Ærlighed: De skal fortælle sandheden, selvom det er ubehageligt.
EnglishTheir citizens are more comfortable with the process and the final result has increased legitimacy.
Deres borgere er mere trygge ved processen, og det endelige resultat har større legitimitet.
EnglishThe new houses may have been more comfortable, but they were not always more attractive than the old ones.
De nye huse var måske nok mere komfortable, men de var ikke altid pænere end de gamle.
EnglishWe would be much more comfortable talking about a global inter-regional partnership.
Vi ville føle os meget bedre tilpas, hvis man talte om et område med en overordnet interregional associering.
EnglishIt has turned into a comfortable resting place, however, for those who are unwilling to work.
Den europæiske sociale model er en øvelse i højsindet populisme og kører med underskud i mange lande.
EnglishFaith is not a comfortable basis on which to proceed in politics.
Tro er ikke et behageligt grundlag at gå frem på i politik.
EnglishThe offers made by donors exceeded by a comfortable margin the expectations at the beginning of the conference.
Donorlandenes tilbud oversteg langt forventningerne forud for konferencen.
EnglishAs I stand here, I do not feel terribly comfortable, because I have the feeling that I am giving up the fight against terrorism.
I Danmark hamstrer mange landmænd forureningstilladelser i Natura 2000-områder.
EnglishThe old comfortable attitude to the regulation of agriculture has gone - gone for good and quite rightly.
Den gamle bekvemme holdning til reguleringen af landbruget er væk - den er og bliver væk, og det med rette.
EnglishHowever, I am also pleased to have very comfortable buses, and this is thanks to the Hatzidakis report.
Men jeg er også glad for, at vi har nogle meget bekvemme busser, og det er Hatzidakis-betænkningens fortjeneste.
EnglishWe should not put into question the value of that just because we may not be comfortable with some of the decisions.
Vi må ikke stille spørgsmålstegn ved værdien af dette, blot fordi vi måske ikke er enige i nogle af afgørelserne.
EnglishWe are going to try to find a formula with which all the political groups in this House can feel comfortable.
Corbett har sagt - forsøge at finde en måde, som alle de politiske grupper i dette Parlament kan finde sig til rette med.
EnglishSometimes it has to be the last resort, but what worries me is how comfortable we have become with the idea of war.
Det må nogle gange være det sidste middel, men jeg er alligevel bekymret over, hvor letfærdigt man nu omgås med tanken om krig.
EnglishYou can be in a temperature of 115ºF in California and feel comfortable with very little electricity used.
Man kan befinde sig i Californien ved en temperatur på -115º F og stadig føle sig godt tilpas, når der kun bliver brugt meget lidt elektricitet.
EnglishSince we are upgrading, we should also have more comfortable seats so that every passenger feels at home and comfortable in this bus.
Da vi laver forbedringer, må vi også have behageligere sæder, så alle passagerer føler sig hjemme og godt tilpas i denne bus.