"concentrated" translation into Danish

EN

"concentrated" in Danish

EN concentrated
volume_up
{adjective}

concentrated
Furthermore, production is highly concentrated in certain geographical areas.
Produktionen er desuden meget geografisk koncentreret.
The Dehaene Group has concentrated very much upon the reform of the Commission.
Dehaene-gruppen har koncentreret sig meget om reformen af Kommissionen.
Why is aid not concentrated to a greater extent on the poorest countries?
Hvorfor er denne bistand ikke i højere grad koncentreret om de fattigste lande?
concentrated (also: chunky, compact, dense, narrow)
volume_up
tæt {adj.}
Social institutions, such as women's refuges, which might offer a chance of escape, are usually concentrated in conurbations and they are frequently financed privately.
Sociale institutioner såsom kvindehjem, som ville gøre det muligt for kvinderne at bryde cirklen, er oftest koncentreret i tæt bebyggede områder og er ofte også privatfinansierede.

Synonyms (English) for "concentrated":

concentrated

Context sentences for "concentrated" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is on those things that efforts to modify the system should be concentrated.
Det er imidlertid her, der skal gøres en indsats for at ændre situationen.
EnglishEfforts must be concentrated on providing support - moral, educational and financial.
Der skal sættes ind med støtte både moralsk, uddannelsesmæssigt og økonomisk.
EnglishThis is probably something which I would like to see concentrated on in the future.
Det er nok noget, som jeg fremover ønsker, at man koncentrerer sig om.
EnglishWe would have preferred a more concentrated approach and a clear list of priorities.
Vi havde foretrukket en koncentration og en tydelig prioriteringsliste.
EnglishIf we concentrated on hyper-cars we could have 70 % to 90 % fuel savings.
Hvis vægten blev lagt på energibesparende biler, kunne man spare 70-90 % på brændstof.
EnglishSo it is quite clear that the redeployment here is concentrated on foreign policy.
Det er altså helt klart, at den tunge del ligger i omlægningen inden for udenrigspolitikken.
EnglishThese are concentrated rays, but they do not penetrate down to where we usually are.
Det er koncentrerede strålinger, men de trænger ikke ned til, hvor vi normalt befinder os.
EnglishOur efforts must be concentrated on ensuring that this transition goes smoothly.
Vi skal samle vores kræfter om at sikre, at denne overgang sker uden nogen form for forvirring.
EnglishThe activity can only be effective if it is more concentrated and results-oriented.
Aktiviteterne kan kun blive effektive, hvis de er mere koncentrerede og resultatorienterede.
EnglishSecondly, the report also concentrated on the debate about public service.
For det andet fokuserer betænkningen på debatten om offentlig tjeneste.
EnglishNo doubt that will be where the votes will be concentrated on Wednesday.
Uden tvivl vil det være det, afstemningen koncentrerer sig om på onsdag.
EnglishThe solution is for Parliament's activities to be concentrated in one place of work.
Løsningen er, at Parlamentets virke koncentreres til et arbejdssted.
EnglishIt is within this chapter that most of the Union's energy expenditure is concentrated.
I dette kapitel koncentreres størstedelen af Unionens energiudgifter.
EnglishThe two topics I have concentrated on today are of crucial importance for us at this time.
De to spørgsmål, som jeg har berørt i min tale, er af afgørende vigtighed for os i dag.
EnglishDue to these low levels, pollutants such as nitrates tend to become concentrated.
Dets ringe niveau bidrager således til en koncentration af de forurenende stoffer, såsom nitrater.
EnglishOur efforts must be concentrated much more on commercial realizability.
Bestræbelserne skal i langt højere grad være orienteret mod den kommercielle anvendelighed.
EnglishThe first sitting of the European Council concentrated on Union enlargement.
Det første Europæiske Råd koncentrerede sig om unionsudvidelsen.
EnglishFor the population to be concentrated in cities is certainly undesirable as regards quality of life.
Befolkningskoncentrationen i byområder er bestemt ikke god for livskvaliteten.
EnglishThat concentrated on the issues surrounding enlargement and Agenda 2000.
Det fokuserede på spørgsmål omkring udvidelsen og Agenda 2000.
EnglishAnd secondly, does this not mean that all the efforts will be concentrated on the PHARE programme?
Og for det andet: Medfører det ikke, at alle bestræbelser centreres om Phare-programmet?