"to constrain" translation into Danish

EN

"to constrain" in Danish

EN

to constrain [constrained|constrained] {verb}

volume_up
We need to constrain them, not develop them.
Vi skal begrænse dem, ikke udvikle dem.
I believe, Madam President, that the powers and initiatives of our parliamentary committees ought not to be constrained.
Fru formand, man bør efter min mening ikke begrænse parlamentsudvalgenes beføjelser og initiativer.
It cannot, therefore, be right that we respond to the challenges of the new world of e-commerce by seeking to limit or constrain those rights.
Det er derfor forkert, at vi reagerer på udfordringerne fra den nye verden med elektronisk handel ved at forsøge at begrænse deres rettigheder.

Context sentences for "to constrain" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn my opinion, it is better to convince than to constrain.
Jeg foretrækker, at indsatsen beror på overbevisende argumentation, ikke på tvang.
EnglishIncreased bureaucracy and interference in contracts between companies will constrain the labour market.
Forøget bureaukrati og indblanding i kontrakter mellem virksomheder vil hæmme arbejdsmarkedet.
EnglishIn terms of form, you cannot constrain the Commission not to do anything which falls within its remit.
Og i øvrigt kan De, med hensyn til formen, ikke tvinge Kommissionen til at undlade at gøre noget, der hører under dens kompetence.
EnglishWe cannot constrain the next Parliament and prevent it from exercising its budgetary powers by a simple majority agreement.
Vi kan ikke binde det kommende Parlamentet og forhindre Parlamentets anvendelse af budgetbeføjelserne ved hjælp af en aftale, der er vedtaget med simpelt flertal.
EnglishAs many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.
Alle de som ville tage sig godt ud i Kødet de tvinge eder til at lade eder omskære alene for at de ikke skulle forfølges for Kristi Kors's Skyld.
EnglishNext, Mrs Buitenweg tried hard to constrain its content, but she did not erase the original wrong direction taken by the initiative or its risks.
Fru Buitenweg bestræbte sig derefter på at stække initiativets indhold, men har ikke fjernet dets oprindelige forkerte orientering eller de farer, som det rummer.
EnglishWe have to make sure that our legislation does not constrict the growth of technology and does not constrain the growth of competition that is going to come through these new forms of technology.
Vi skal sikre os, at lovgivningen ikke begrænser teknologiens vækst og heller ikke den konkurrence, som opstår via disse nye former for teknologi.
EnglishSuch a priority should, of course, be seriously taken into account initially in the context of competitions for posts, but it must not constrain the actual outcome in practice.
Når der er tale om udvælgelsesprøver, skal en sådan præference selvfølgelig tages op til alvorlig overvejelse i starten, men den må ikke være begrænsende for det konkrete resultat.