"crusade" translation into Danish

EN

"crusade" in Danish

DA

EN crusade
volume_up
{noun}

1. history

crusade
In July I called for a crusade for children; now more than ever such a crusade is imperative.
I juli opfordrede jeg til et børnekorstog; nu er et sådant korstog mere nødvendigt end nogensinde før.
It will be seen for what it surely will be: a crusade by the West against Islam.
Det vil blive opfattet som det, det også vil være: et vestligt korstog mod islam.
We need a crusade for children aimed at ensuring that their rights as European citizens are fully safeguarded.
Vi må have et korstog for børn, der har til formål at sikre, at deres rettigheder som europæiske borgere beskyttes fuldt ud.

Synonyms (English) for "crusade":

crusade

Context sentences for "crusade" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt has to have the same sort of force as the crusade against nuclear weapons.
Det skal have samme kraft som kampagnen mod atomvåben.
EnglishIn July I called for a crusade for children; now more than ever such a crusade is imperative.
I juli opfordrede jeg til et børnekorstog; nu er et sådant korstog mere nødvendigt end nogensinde før.
EnglishThis problem is very serious and a national crusade may be needed in all Member States.
Dette problem er meget alvorligt, og her er der virkelig brug for en national indsats i alle medlemsstaterne.
EnglishThis is not a crusade against smokers, nor is it a ban on smoking.
Det er heller ikke et forbud imod rygning.
EnglishI remember the crusade, the bishops saluting in the fascist style, surrounding generals at the entrances to the churches.
Jeg husker korstoget, og hvordan bisperne hilste på den fascistiske måde, omgivet af generaler ved indgangen til kirkerne.
EnglishThis, I know, is Mr Nicolaï’ s crusade, and it has proved very successful; as a Dutch MEP, I too am pleased with it.
Rådet ønsker ikke en reduktion af landbrugsbudgettet, og der synes ikke at kunne opnås enighed om besparelser på strukturfondene.
EnglishThe Protestant Church in Germany, my own church, allowed Greenpeace to stage a children's crusade against this Directive at its General Assembly.
Den evangeliske kirke i Tyskland, min kirke, tillod, at Greenpeace på dens Kirkedag organiserede et børnekorstog mod dette direktiv.
EnglishUnhappily perhaps, this may have something to do with the fact that England and Portugal, allies of old, founded this union in battle – a crusade – in the Iberian Peninsula.
Det lyder som en rapmundet kommentar, men vi ved, hvilke tragiske følger diktaturer har haft for menneskeliv i mange europæiske lande.
EnglishPaul Wolfowitz admits that the crusade to eliminate weapons of mass destruction in Iraq was merely 'a bureaucratic pretext to gain acceptance for the war '.
Paul Wolfowitz indrømmer, at korstoget for at eliminere masseødelæggelsesvåben i Irak simpelthen var et bureaukratisk påskud for at få accept af krigen.