"decade" translation into Danish

EN

"decade" in Danish

DA

EN decade
volume_up
{noun}

decade (also: decennium)
To my mind, the greatest challenge of this decade is that of social cohesion.
Jeg mener, at den største udfordring i dette årti er den sociale samhørighed.
Over the last decade, the way the ECSC has acted is reminiscent of banking.
I det seneste årti har EKSF ' s aktiviteter mindet om en bankvirksomhed.
Direct foreign investment has grown faster this decade than trade.
Udenlandske direkte investeringer er i dette årti vokset hurtigere end varehandlen.

Synonyms (English) for "decade":

decade

Context sentences for "decade" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOver the last decade, the number of women living in absolute poverty has risen.
I de sidste 10 år er antallet af kvinder, der lever i absolut fattigdom, steget.
EnglishIt is a fact that transport shipping will increase by 70 % in the next decade.
Det drejer sig om, at transportsektoren vil stige med 70 % i de kommende 10 år.
EnglishIn sub-Saharan Africa more children are out of school now than a decade ago.
I landene syd for Sahara er der nu flere børn uden skolegang end for 10 år siden.
EnglishI come from an African country whose future was highly uncertain a mere decade ago.
Som afrikanere er vi stolte over, at dette til og med er et afrikansk mirakel.
EnglishOver a decade ago, from 1986 to 1989, I was my country's development minister.
For mere end 10 år siden - fra 1986 til 1989 - var jeg udviklingsminister i mit hjemland.
EnglishIt is fair to say that this is a subject about which we have a decade of experience.
Det er rimeligt at sige, at vi har 10 års erfaringer med dette spørgsmål.
EnglishThis was the worst act perpetrated in a Christian burial ground during the last decade.
Dette var den værste ødelæggelse af en kristen gravplads i de sidste 10 år.
EnglishThe EU and China have had a close trading relationship over the last decade.
EU og Kina har i løbet af de seneste 10 år haft et nært handelsforhold.
EnglishThe accident at Chernobyl was the world's largest single catastrophe of the decade.
Uheldet i Tjernobyl var i sin tid verdens største enkelte katastrofe.
EnglishA European Union in one decade is impossible without an immigration policy.
Et EU, der om 10 år ikke har en immigrationspolitik, er en umulighed.
EnglishWe know that the thickness of the polar icecap had decreased by 40 % in just a decade.
Vi ved, at polarisens tykkelse er mindsket med 40 % på blot 10 år.
EnglishThat will make it impossible over the next decade to get anywhere near a level playing field.
Det vil gøre det umuligt at nå nogen vegne med ensartede spilleregler i de næste 10 år.
EnglishThe years 1999 to 2009 are the African Decade of Disabled People, set up by the African Union.
1999 til 2009 er det afrikanske handicaptiår, som er oprettet af Den Afrikanske Union.
EnglishWe can only conclude that the high expectations of a decade ago have not been materialised.
Vi kan blot konstatere, at de store forventninger for 10 år siden ikke er blevet indfriet.
EnglishIndia has been one of the world’ s fastest growing economies for over a decade.
Indgåelsen for nylig af en frihandelsaftale for Sydasien er udtrykkeligt inspireret af EU-processen.
EnglishThroughout this decade we have never had unemployment less than 10 % of the labour force.
Igennem hele dette tiår har vi aldrig haft en arbejdsløshed på under 10 % af arbejdsstyrken.
EnglishClearly commitments made a decade ago have not materialised.
Klare forpligtelser, som er indgået for 10 år siden, er ikke blevet til noget.
EnglishOver the past decade, the number of children on the streets has grown at an alarming rate.
Antallet af gadebørn er i det forløbne tiår steget frygtindgydende.
EnglishThere have been huge changes in China over the last decade.
Hvis vi ser på Kina inden for det seneste tiår, vil vi se store forandringer.
EnglishThe social and political situation has undergone profound changes in the past decade or so.
Den sociale og politiske situation har gennemgået betydelige ændringer gennem det seneste tiår.