"deceit" translation into Danish

EN

"deceit" in Danish

DA

EN deceit
volume_up
{noun}

deceit (also: deception, delusion, fraud)
For our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile:
Thi vor Prædiken skyldes ikke Bedrag ej heller Urenhed og er ikke forbunden med Svig;
That is why it is such a disgrace that an unholy alliance of deceit and self-deception has been forged.
Derfor er det skandaløst, at der er opstået en ulykkelig alliance af bedrag og selvbedrag.
To talk of consumer protection here is pure deceit!
At tale om en beskyttelse af forbrugerne her er pure bedrag!

Synonyms (English) for "deceit":

deceit

Context sentences for "deceit" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe is a merchant, the balances of deceit are in his hand: he loveth to oppress!
"Drag du nu hjem med din Gud tag Vare på Kærlighed og Ret og bi bestandig på din Gud!
EnglishThey have one valid argument, namely that the proposed system could lead to deceit.
De har ét sikkert argument, nemlig at det foreslåede system kan medføre svig.
EnglishHe that speaketh truth sheweth forth righteousness: but a false witness deceit.
Den sanddru fremfører hvad der er ret det falske Vidne kommer med Svig.
EnglishThe deceit is partly the product of official government propaganda in Moscow.
Bedraget kommer til dels fra den officielle regeringspropaganda i Moskva.
EnglishHis mouth is full of cursing and deceit and fraud: under his tongue is mischief and vanity.
Hans Mund er fuld af Banden og Svig og Vold Fordærv og Uret er under hans Tunge;
EnglishThe words of his mouth are iniquity and deceit: he hath left off to be wise, and to do good.
thi den smigrer ham frækt og siger at ingen skal finde hans Brøde og hade ham.
EnglishThe wisdom of the prudent is to understand his way: but the folly of fools is deceit.
Den kloge i sin Visdom er klar på sin Vej men Tåbers Dårskab er Svig.
EnglishThey conceive mischief, and bring forth vanity, and their belly prepareth deceit!
svangre med Kvide føder de Uret og deres Moderskød fostrer Svig!
EnglishWhose hatred is covered by deceit, his wickedness shall be shewed before the whole congregation.
Den der dølger sit Had med Svig hans Ondskab kommer frem i Folkets Forsamling.
EnglishThefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness:
Hor Havesyge Ondskab Svig Uterlighed et ondt Øje Forhånelse Hovmod Fremfusenhed;
EnglishCover-ups, camouflage and deceit should not form the Commission's strategy for the fight against fraud.
Sløring og camouflage bør ikke være Kommissionens strategi i bekæmpelsen af svig.
EnglishHe shall redeem their soul from deceit and violence: and precious shall their blood be in his sight.
han skal fri deres Sjæle fra Uret og vold deres Blod er dyrt i hans Øjne.
EnglishThine habitation is in the midst of deceit; through deceit they refuse to know me, saith the LORD.
Voldsdåd Slag i Slag og Svig på Svig; de nægter at kendes ved mig så lyder det fra HERREN.
EnglishBread of deceit is sweet to a man; but afterwards his mouth shall be filled with gravel.
Sødt smager Løgnens Brød bagefter fyldes Munden med Grus.
EnglishHe that hateth dissembleth with his lips, and layeth up deceit within him;
Avindsmand hykler med Læben i sit Indre huser han Svig;
EnglishThe thoughts of the righteous are right: but the counsels of the wicked are deceit.
Retfærdiges Tanker er Ret gudløses Opspind er Svig.
Englishyea, they are prophets of the deceit of their own heart;.
Har Profeterne som profeterer Løgn og deres Hjertes Svig mon i Sinde.
EnglishWe know that epidemics run through channels of illegality and deceit – epidemics, not pandemics.
Vi ved, at epidemier løber ad illegale kanaler og arbejder gennem svig - epidemier, ikke pandemier.
EnglishIt is a deeper fear of betrayal and deceit from the West.
Det er en dybere frygt for, at vesten skal bedrage og forråde dem.
EnglishMy lips shall not speak wickedness, nor my tongue utter deceit!
skal mine Læber ej tale Uret min Tunge ej fare med Svig!