"decent" translation into Danish

EN

"decent" in Danish

EN decent
volume_up
{adjective}

decent
We could have had a decent common fisheries policy without taking fish into common ownership.
Vi kunne have haft en anstændig fælles fiskeripolitik, uden at fiskene var fællesbesiddelse.
Everyone is entitled to decent housing and an income which allows them to live honourably.
Enhver har ret til en anstændig bolig og til en anstændig indkomst, som sætter ham eller hende i stand til at leve oprejst.
People suffering such discrimination find it very difficult to access decent accommodation and healthcare.
De mennesker, der befinder sig i denne situation, har meget vanskeligt ved at få adgang til en anstændig bolig og til sundhedspleje.
The money which ought to be used to provide a decent retirement pension for all will then be used to enable a minority to make greater private profits.
De penge, der burde tjene til at sikre en hæderlig pension til alle, bliver altså brugt for, at en minoritet kan lave mere privat profit.

Context sentences for "decent" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey are calling for a decent salary which offsets the risks involved in their job.
De gør krav på anstændige lønninger, der er på højde med den risiko, de løber.
EnglishI believe this means that the European citizen has a decent piece of legislation.
Jeg mener også, at de europæiske borgere dermed har fået en god lovgivning.
EnglishGuaranteeing agricultural incomes at decent levels is not just an economic issue.
Sikring af et rimeligt indkomstniveau i landbruget er ikke blot et spørgsmål om økonomi.
EnglishIn paragraph 37, Mr Belder has found a decent compromise and included my amendments.
37 har Bastian Belder fundet et godt kompromis og integreret mine forslag.
EnglishOnly those countries whose economy is in decent shape can benefit from globalisation.
Kun lande, hvis egen økonomi er i orden, kan drage nytte af globalisering.
EnglishI think that decent compromises have been reached for all the amendments.
Jeg mener, at der for alle ændringsforslag er fundet rimelige kompromiser.
EnglishThe Commission has just presented a communication on the subject of ‘ decent’ work.
Kommissionen har netop forelagt en meddelelse om anstændigt arbejde.
EnglishThat enabled ordinary decent people to reinstate respectable values.
Dette gjorde det muligt for almindelige mennesker at genindføre ordentlige værdier.
EnglishI would also point out here that this is also a good thing for the decent companies too.
Jeg vil i øvrigt gøre opmærksom på, at det også er godt for de respektable virksomheder.
EnglishThe EPAs’ success will depend on a decent sum of money being made available.
For at få ØPA ' erne til at lykkes er der brug for betydelige beløb.
EnglishMost of them came in pursuit of a decent life and a better future.
De fleste drives naturligvis af drømmen om et anstændigt liv og en tålelig fremtid.
EnglishThe key, of course, is decent State pensions, and funding them is a political choice.
Nøglen er selvfølgelig anstændige statspensioner, og finansieringen heraf er et politisk valg.
EnglishThese are good, decent, nice ideas but they are simply not working.
Det er gode, anstændige og pæne idéer, men de fungerer ganske enkelt ikke.
EnglishI therefore hope that we as a group will be achieving a decent majority for a better approach.
Jeg håber derfor, at vi i morgen sammen vil opnå et flot flertal for en bedre politik.
EnglishIn the tabled proposals we have struck a decent balance between these requirements.
Med de foreliggende forslag har vi fundet en fornuftig balance.
EnglishThis is the only way we can ensure that decent and humane standards are applied.
Dette er den eneste måde, hvorpå vi kan sikre, at anstændige og humane standarder finder anvendelse.
EnglishI thank Mr Koukiadis for doing the decent thing and laying down his report.
Koudiadis, fordi han gjorde det rigtige og opgav sin betænkning.
EnglishYour work with Parliament has been transparent, decent and honest.
Deres samarbejde med Parlamentet har været åbent, retskaffent og ærligt.
EnglishMy point is that this type of flexibility is needed if we are to continue to have a decent average.
Det tror jeg ikke, det gør, men det ville derfor i bedste fald betyde 1,03 %.
EnglishAll those who are at present engaged in illicit work would obtain work with decent social conditions.
Alle de, der i dag arbejder sort, ville få et arbejde med anstændige sociale vilkår.