"decentralisation" translation into Danish

EN

"decentralisation" in Danish

EN decentralisation
volume_up
{noun}

decentralisation (also: devolution)
It contains some attractive formulas: decentralisation, participation and culture.
Den indeholder tillokkende formler såsom decentralisering, deltagelse og kultur.
In its first reading, Parliament called for a greater degree of decentralisation.
Europa-Parlamentet krævede under førstebehandlingen en stærkere decentralisering.
We no longer want centralism and unification, but decentralisation and freedom.
Vi ønsker ikke mere centralisme og ensretning, men decentralisering og frihed.

Synonyms (English) for "decentralisation":

decentralisation

Context sentences for "decentralisation" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA Europe of enlargement would be one of both decentralisation and differentiation.
Unionen ville, når den udvidede sig, både decentraliseres og differentieres.
EnglishThe principles of decentralisation and subsidiarity must be taken as far as possible.
Decentraliserings- og subsidiaritetsprincipperne bør føres til deres yderste konsekvens.
EnglishMr President, in principle, I am all in favour of decentralisation.
Hr. formand, jeg er jo decentralist og mener, det er godt at decentralisere.
EnglishThe second is decentralisation, which should prevent the country from splitting.
Derfor, hr. kommissær, er jeg forbavset over Deres indlæg, som afviser dette perspektiv for Ukraine.
EnglishMoreover, that is precisely why we have set aside significant sums to support decentralisation.
EU, Kommissionen og medlemsstaterne i fællesskab, finansierer over 60 % af verdensfonden.
EnglishIt will be interesting to see how the decentralisation system works over the next year.
Det bliver interessant at se, hvordan decentraliseringen kommer til at virke i løbet af det næste år.
EnglishIn regional policy, the Commission is convinced that greater decentralisation is needed.
Desuden ville der blive overført endnu mere ansvar til regionerne og aktørerne i den regionale udvikling.
EnglishWe call on the Commission to ensure genuine decentralisation in the development and implementation of programmes.
Det er f.eks. tilfældet med landbrugspolitikken, som kommissær Fischler udmærket ved.
EnglishFinally, one of the proposals put forward by the Commission is to strengthen delegations ' decentralisation functions.
Endelig går et af Kommissionens forslag ud på at styrke delegationernes decentraliseringsfunktioner.
EnglishWe talked about the levels of governability which need to be adopted in Europe, not decentralisation..
Vi drøftede nemlig, hvilke administrationsniveauer vi skal have i Europa, vi drøftede ikke decentraliseringsspørgsmål.
EnglishThe whole process of decentralisation has not been thought through; self-government gives no guarantees in this regard.
Hele decentraliseringsprocessen er ikke gennemført, selvstyre giver ingen garantier i denne henseende.
EnglishIt can have negative effects upon the benefits, in terms of efficiency, of the reform process and of decentralisation.
Det kan få negative konsekvenser for effektivitetsgevinsterne ved reformprocessen og decentraliseringen.
EnglishIt would therefore be appropriate for the Commission to give some indication of how the policy on decentralisation has evolved.
Det er tydeligt, at vi har brug for en mere effektiv, gennemsigtig og synlig udenrigspolitik i EU.
EnglishIf we want to avoid a chaotic and unwieldy bureaucracy in Brussels, then we have no choice but to embrace decentralisation.
Hvis vi vil undgå et uoverskueligt og omfangsrigt bureaukrati i Bruxelles, er det nødvendigt at decentralisere.
EnglishThe decentralisation of production, which would allow quality to prevail over quantity, is also amongst our priorities.
En spredning af produktionen, som skulle præmiere kvalitet frem for kvantitet, er ligeledes en af vores prioriteter.
EnglishIf, however, decentralisation is not accompanied by the necessary powers, it might well turn out to be a two-edged sword.
Men hvis ikke decentraliseringen ledsages af den fornødne kompetence, så kan det altså godt gå hen og blive et tveægget sværd.
EnglishI admit it can also be done jointly with delegations that are given additional tasks to do with decentralisation.
Jeg indrømmer, at dette også sagtens kan ske i fællesskab med de delegationer, som i kraft af decentraliseringen også får ekstra opgaver.
EnglishI believe that both targets can be reached through the decentralisation and simplification that Mr Barnier has mentioned.
Med de decentraliseringer og forenklinger, som hr. kommissær Barnier har været inde på, mener vi, at det godt kan lykkes at nå begge mål.
EnglishWe know that, under the new decentralisation process for the French Republic, many things will change - even in the Basque region.
Vi ved, at der i forbindelse med den nye franske decentraliseringsproces vil ske mange forandringer - selv i den baskiske region.
EnglishWe have welcomed Belgrade’ s decision to encourage the Kosovar Serbs to participate in the decentralisation working groups and look to Belgrade to carry this through.
EU og andre internationale partnere står sammen om at bistå regionen med at bevare stabilitet og skabe velfærd.