"decline" translation into Danish

EN

"decline" in Danish

DA

EN decline
volume_up
{noun}

decline (also: case, fall, fall-off, falling-off)
If this happens there will be an inevitable decline in leisure boating.
Hvis det sker, vil der uundgåeligt ske et fald i lystsejladsen.
The dramatic decline in cod in the Irish Sea is all too apparent.
Det drastiske fald i torskebestanden i Det Irske Hav taler sit alt for tydelige sprog.
This has resulted in a sharp decline in food production.
Det har medført et markant fald i fødevareproduktionen.

Context sentences for "decline" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe decline in development investment and the debt crisis are the main obstacles.
Formindskelsen af udviklingsinvesteringer og gældskrisen er de store hindringer.
EnglishIf we do not support it we are going to be in permanent decline in all sectors.
Hvis vi ikke støtter den, vil vi se en permanent nedgang inden for alle sektorer.
EnglishIf these challenges are not met, the alternative is economic and social decline.
Hvis vi ikke møder disse udfordringer, er alternativet økonomisk og social nedgang.
EnglishAnd a society which does not engage in organized research is on the way to decline.
Et samfund, som ikke forsker organiseret, begiver sig ud på tilbageskridtets vej.
EnglishThe truth is, indeed, that we find ourselves in a time of democratic decline.
Sandheden er jo, at vi befinder os i en tid, hvor demokratiet er på tilbagetog.
EnglishIn Turkey itself, as I have said, recent months have seen a decline in standards.
I Tyrkiet selv er forholdene som sagt blevet forværret i de seneste måneder.
EnglishTo talk of a decline in this market share is therefore totally unrealistic.
Det er derfor helt urealistisk at forvente en tilbagegang for denne markedsandel.
EnglishThis leads to the decline of, and consequently the direct threat to, democracy.
Men det fører til forfald og derefter til en direkte fare for demokratiet.
EnglishRailways in Europe are in terminal decline, not least in the rail freight sector.
Jernbanerne i Europa er i håbløs tilbagegang, og det gælder ikke mindst godstransporten.
EnglishSuch strategies would lead in the medium term to stagnation and decline.
Sådanne strategier ville på mellemlang sigt føre til stagnation og tilbageskridt.
EnglishWe hope that your popularity does not continue to decline because of fish!
Vores ønske er, at Deres popularitet ikke skal blive endnu ringere på grund af fisk!
EnglishEveryone in this House is aware that fish stocks are in sharp decline across the EU.
Alle i Parlamentet er klar over, at fiskebestandene svinder ind i hele EU.
EnglishThis requires the Bank to take on risks private operators would decline.
Det kræver, at banken påtager sig risici, som private investorer ville afvise.
EnglishGet wisdom, get understanding: forget it not; neither decline from the words of my mouth.
køb Visdom køb Forstand du glemme det ikke vend dig ej bort fra min Munds Ord;
EnglishIt creates jobs in an area which has suffered from industrial decline.
Det skaber arbejdspladser i et område, der har lidt under industriel tilbagegang.
EnglishWe have had reports from the Commission that national resources are tending to decline.
Vi har fået beretninger fra Kommissionen om, at de nationale ressourcer er faldende.
EnglishThe steady decline in the turnout rate in European elections is a matter of concern to us.
Den konstant faldende deltagelse i valgene til Europa-Parlamentet bekymrer os.
EnglishThere are reports from neighbouring countries that the Taliban are in terminal decline.
Der er rapporter fra nabolandene om, at Taleban-bevægelsen er i konstant tilbagegang.
EnglishThe maritime industries have been considered dated, in decline and that is not true.
Hr. formand, de maritime erhverv er blevet betragtet som gamle industrier i tilbagegang.
EnglishI take issue with the reference to fisheries being a sector in decline.
Jeg tager afstand fra udtalelsen om, at fiskeriet er en sektor i tilbagegang.