"to delete" translation into Danish

EN

"to delete" in Danish

EN to delete
volume_up
[deleted|deleted] {verb}

1. general

to delete (also: to cancel)

2. IT

to delete
If you'd like to delete your Analytics account, read How can I delete an account?
Hvis du ønsker at slette din Analytics-konto, bedes du læse Hvordan sletter jeg en konto?
The Commission is planning even now to delete it from the Financial Regulation.
Nu planlægger Kommissionen sågar at slette den fra finansforordningen.
It would perhaps therefore not be appropriate to delete such a symbolic procedure.
Derfor er det måske ikke passende at slette en sådan symbolsk procedure.

Context sentences for "to delete" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnder the “Actions” column for the listing you wish to remove, click Delete.
Klik på Slet under kolonnen "Handlinger" for den fortegnelse, som du vil fjerne.
EnglishMy group will not vote for the Greens ' Amendment No 5 to delete paragraph 26.
Min gruppe støtter ikke ændringsforslag 5 fra Gruppen De Grønne om at annullere nr.
EnglishThat is why I would like to delete that one small point from the resolution.
Derfor vil jeg gerne fjerne dette ene lille stykke fra beslutningsforslaget.
EnglishLet me point out that my group tabled an Amendment No 27 to delete paragraph 1.
Jeg gør opmærksom på, at der foreligger et ændringsforslag 27 fra min gruppe om, at stk.
EnglishI propose we just delete this paragraph by voting 'no ' tomorrow.
Jeg foreslå, at vi simpelthen sletter dette afsnit ved at stemme» nej« i morgen.
EnglishIf then it is necessary actually to delete the second part we will do so.
Hvis det virkelig viser sig, at vi skal fjerne anden del, så gør vi det.
EnglishHowever, it is not possible totally to delete the provision affected in the way proposed.
Den omtalte bestemmelse kan dog ikke slettes helt, som det er foreslået.
EnglishMail will delete your Google Mail messages instead of archiving.
"Mail"-programmet sletter dine Google Mail-beskeder i stedet for at gemme dem.
EnglishYou'll have to apply or delete all your changes – you can't apply or delete just some changes.
Din konto bruger kun søgeordene, annoncerne og annoncegrupperne i din kontrolgruppe.
EnglishPlease note that once you delete an account, you can't undo the deletion.
Bemærk, at når du sletter en konto, kan du ikke fortryde sletningen.
EnglishI would therefore like to ask you to delete this item from the agenda.
Derfor vil jeg gerne bede Dem om at fjerne dette punkt fra dagsordenen.
EnglishKeep in mind that uninstalling the Chrome app will not delete offline data from your computer.
Husk, at offlinedata på din computer ikke slettes, hvis du afinstallerer Chrome-appen.
EnglishI do not know why that is, but I am very quick with the delete button.
Det er ikke hensigten med direktivet, men fremgangsmåden, jeg er imod.
EnglishWhy did the Council delete that from the broad economic guidelines?
Hvorfor udelod Rådet dette af de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik?
EnglishSo I would ask you whether we could change the vote on Thursday and delete this heading.
Jeg spørger derfor, om vi ikke kan ændre afstemningen på torsdag og fjerne denne budgetpost.
EnglishI have a very good option: I have a filter, I have a delete button.
Jeg har en rigtig god mulighed: Jeg har et filter, jeg har knappen Slet.
EnglishDelete the following extension configuration files to confirm the files aren't damaged.
Slet de følgende konfigurationsfiler til udvidelser for at sikre, at filerne ikke er beskadigede.
EnglishWe would delete the German version as it stands as well.
Den tyske version, sådan som den ligger her foran mig, ville vi også annullere.
EnglishThis feature makes it easy to delete items one by one from your search history results.
Søgehistorikken kan til enhver tid slettes eller deaktiveres.
EnglishClick OK.This will delete the group but not the actual contacts themselves.
De bliver ved med at være på listen Kontaktpersoner.Bemærk!

Other dictionary words