"to disintegrate" translation into Danish

EN

"to disintegrate" in Danish

EN to disintegrate
volume_up
[disintegrated|disintegrated] {verb}

to disintegrate
We all have our views on how it is that the common policy set in Copenhagen has suddenly somewhat disintegrated.
Vi har alle vores egen opfattelse af, hvorfor den fælles politik, der blev fastlagt i København, pludselig er begyndt at falde fra hinanden.
to disintegrate (also: to disband, to dissolve, to molder, to prorogue)

Context sentences for "to disintegrate" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishParadoxically enough, that Pact increases the risk that monetary union will disintegrate.
Denne pagt øger paradoksalt nok risikoen for, at Den Monetære Union på ny går i opløsning.
EnglishThe disadvantage of these coalitions is that they disintegrate easily following each change of government.
Ulempen ved disse koalitioner er, at de let bliver opløst efter et regeringsskifte.
EnglishMadam President, over the last few days, we have watched the dream of peace in the Middle East disintegrate.
Fru formand, vi oplever i disse dage drømmen om fred i Mellemøsten briste.
EnglishThe report submitted to you seeks to show that we must not allow the Union to disintegrate at the periphery.
Betænkningen, som er fremlagt for Dem, forsøger at vise, at Unionens periferi ikke må svækkes.
EnglishWe do not want to see the centre of power in the Russian State disintegrate and split up into a host of regional power bases.
Vi ønsker ikke en opløsning af den russiske centralstat og en opsplitning i lutter regionale kræfter.
EnglishThat does not mean that it is not up to us Europeans to ensure that these structures do not disintegrate, with all the dangers that would imply.
Det betyder ikke, at vi som europæere ikke har til opgave at sørge for, at der her ikke sker en opløsning af disse statsdannelser med alle de farer, som dette ville indebære.
EnglishI agree that the smart sanctions are the way to go, because already the ordinary people of Zimbabwe are suffering grievously, as they watch their country disintegrate into chaos.
Jeg er enig i, at vi må pålægge sanktioner, da den almindelige befolkning i Zimbabwe allerede lider stor nød i et land, der bliver mere og mere kaotisk.
EnglishOn the contrary, we must praise and thank the USA which fortunately - unlike ourselves - is able to step in when we disintegrate because of our divisions and national special interests.
Tværtimod må vi love og takke det USA, der heldigvis - i modsætning til os - er i stand til at tage affære, når vi går i opløsning på grund af splittelser og nationale særinteresser.