"disintegration" translation into Danish


Showing results for "integration". "disintegration" is currently not in our dictionary.
EN

"disintegration" in Danish

EN integration
volume_up
{noun}

integration
Professional integration is therefore associated with social integration.
Den erhvervsmæssige integration ses således i sammenhæng med den sociale integration.
The European Union has its own key policies and they are integration, integration and yet more integration.
EU har sine egne nøglepolitikker, som er integration, integration og integration.
The Tampere agenda had three elements: control, harmonisation and integration.
Tampere-dagsordenen havde tre elementer: kontrol, harmonisering og integration.

Synonyms (English) for "integration":

integration

Context sentences for "disintegration" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe very much fear that we are witnessing the further disintegration of Yugoslavia.
Vi frygter i høj grad, at vi står over for endnu en opdeling af Jugoslavien.
EnglishWe have nothing positive to expect from a disintegration of the unified Algerian State.
Der vil intet positivt kunne komme ud af en opløsning af den algeriske enhedsstat.
EnglishAnd rightly so, since EMU in its present form will simply lead to social disintegration.
Og med rette, for ØMU ' en i sin nuværende form fører til social nedbrydning.
EnglishThe integration - or rather disintegration - machinery has been cranked into action.
Integrations- eller snarere desintegrationsmaskinen er i bevægelse.
EnglishThat silver bullet will take the form of the disintegration of the European single currency.
Dette sølvprojektil vil symbolisere desintegrationen af den europæiske fælles valuta.
EnglishThere might then be a disintegration rather than a further convergence of European regulations.
Det ærede medlem frygtede, at en fusion kan presse handelspriserne i vejret.
EnglishThis is the basis for xenophobia, for new splits in society, for disintegration and violence.
Det er grobund for fremmedhad, for nye kløfter i samfundet, for desintegration og for vold.
EnglishThere could be more rebellions inside Ethiopia, leading to disintegration.
Der kunne komme flere oprør inde i Etiopien, hvilket kunne føre til, at landet falder fra hinanden.
EnglishIf this is adopted, however, we shall be promoting negative globalisation and social disintegration.
Uden strenge betingelser er selvservicering dødsstødet for de almindelige havnearbejdere.
EnglishIf there is no peace, I very much fear that this situation of domestic disintegration will continue.
Hvis der ikke er fred, er jeg meget bange for, at opløsningstilstandene i landet fortsætter.
EnglishAbove all, the disintegration and balkanisation of South-East Asia can surely not be Europe's goal.
Det kan navnlig helt sikkert ikke være europæernes mål at desintegrere og balkanisere Sydøstasien.
EnglishThe great moments of political excitement are those of progress rather than of disintegration.
De store politiske øjeblikke er de øjeblikke, hvor det rykker, det er ikke de øjeblikke, hvor man stiger af.
EnglishLittle has been learned from the disintegration of Yugoslavia.
Vi har ikke lært meget af Jugoslaviens sammenbrud.
EnglishAny efforts to increase the number of true citizens and to combat disintegration deserve our support.
Alle bestræbelser på at øge antallet af loyale statsborgere og modvirke desintegrationen fortjener vores støtte.
EnglishWe must tackle the signs of disintegration, but we can only do so by strengthening the country's democratic authorities.
Vi må bekæmpe forfaldet, men det kan vi kun gøre, hvis vi styrker de demokratiske autoriteter.
EnglishOn the contrary, they have resulted in shake-ups which have exacerbated the economic and social disintegration of the regions.
Tværtimod er der skabt en voldsom uro, som har forstærket regionernes økonomiske og sociale opløsning.
EnglishNature will strike back with a deterioration in the climate and the accelerating disintegration of woods, sea and soil.
I modsat fald vil naturen reagere med forværring af klimaforandringerne og nedbrydningen af skove, have og jordbund.
EnglishThe likelihood is that the effect of currency fluctuations will be, along with industrial disintegration, job losses.
Snarere kan valutakurssvingningerne i forbindelse med opløsningen inden for industrien føre til tab af arbejdspladser.
EnglishThe national, economic and political elite is mostly responsible for the current social disintegration in their countries.
Den nationale, økonomiske og politiske elite er hovedsagelig ansvarlig for den nuværende sociale disintegration i deres lande.
EnglishFor what good is monetary stability when social stability does not exist, when we are faced with a real disintegration of our societies?
For hvad betyder monetær stabilitet, når der ikke er social stabilitet, og når vi oplever en sand opløsning af vores samfund.