EN

dress {noun}

volume_up
dress (also: gown, robe)
You look beautiful in that dress/shirt!
Du ser smuk ud i den kjole/trøje!
Or Bill Clinton cavorting with tarts in hotels and hallways, wiping his secretions on dresses?
Eller Bill Clinton, som kryber rundt i hoteller og korridorer med vulgære kvinder og tørrer sine sekreter af i kjoler?
I have to say that the bombing of Khartoum in Sudan - for which we have an amendment from the Greens - could be described as 'the war of Monica Lewinsky's dress '.
Jeg må sige, at bombningen af Khartoum i Sudan - som De Grønne har fremsat et ændringsforslag om - kan beskrives som» krigen, der skyldes Monica Lewinskys kjole«.

Context sentences for "dress" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe remainder of his proposals serve to dress the wounds that this option will cause.
Resten af det, han foreslår, er at forbinde de sår, der er en følge af dette valg.
EnglishAnd the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
Derpå tog Gud HERREN Adam og satte ham i Edens Have til at dyrke og vogte den.
EnglishIt is not enough to dress up the policies; they perhaps need changing.
Det er ikke tilstrækkeligt at pynte politikker, de skal måske ændres.
EnglishMr Commissioner, The matter of terminal dress has still not been settled.
Hr. kommissær, terminalafgifterne er ikke et afsluttet kapitel.
EnglishIt serves no purpose to discuss the way in which various Members of this House dress.
Det tjener intet formål at drøfte den måde, hvorpå forskellige medlemmer af dette Parlament går klædt.
EnglishNo: whatever clothes you try to dress this monster in, we want nothing to do with such a Europe.
Nej helt bestemt ønsker vi ikke dette Europa, uanset hvilken indpakning, De forsøger at give det.
EnglishNo strategy can dress up something that remains the same.
Ingen kampagne kan pynte på noget, der er og bliver det samme!
EnglishIt is everyone's personal right to dress as they please.
Det er enhvers personlige ret at gå klædt, som de har lyst til.
EnglishThen David sent home to Tamar, saying, Go now to thy brother Amnon's house, and dress him meat!
David sendte da Bud ind i Huset til Tamar og lod sige: "Gå over til din Broder Amnons Hus og lav Mad til ham!
EnglishStereotypes, dress, values, lifestyles and behaviour must be a question of personal free choice.
Stereotyper, klæder, værdier, livsmønstre og adfærdsmønstre skal være et spørgsmål om et frit personlig valg.
EnglishAs Council representatives are here, I say to you: dress warmly for this conciliation.
Da der er repræsentanter for Rådet til stede, vil jeg gerne sige følgende til dem: Klæd Dem godt på til samrådsproceduren.
EnglishAfter all, one would not try to dress a fully-grown 25-year-old in the same suit he wore when he was 15 years old.
Den gør også Unionen til et sted, hvor mennesker værdsættes, og hvor der værnes om demokrati og sikkerhed.
EnglishAnd Abraham ran unto the herd, and fetcht a calf tender and good, and gave it unto a young man; and he hasted to dress it.
Så ilede han ud til Kvæget tog en fin og lækker Kalv og gav den til Svenden og han tilberedte den i Hast.
EnglishThe report seeks to obtain new benefits for capital, an aim which it does its best to dress up with modern justifications.
Betænkningen har til formål at skaffe kapitalen nye fordele og søger at giver moderne begrundelser herfor.
EnglishI think he is looking remarkably smart and it is a pleasure to see the Socialists following the Conservative style of dress.
Jeg synes, han ser usædvanlig smart ud, og det er en glæde at se socialisterne følge den konservative påklædningsstil.
EnglishI see sustainable development as an embodiment of the task that God has set mankind to dress and keep the earth.
Jeg opfatter bæredygtig udvikling som inkarnationen af den opgave, som Gud har givet menneskeheden med henblik på at passe på jorden.
EnglishThou shalt plant vineyards, and dress them, but shalt neither drink of the wine, nor gather the grapes; for the worms shall eat them.
Vingårde skal du plante og dyrke men Vin skal du ikke komme til at drikke eller oplagre thi Ormene skal opæde Druen;
EnglishHowever, the banner has been removed and the way in which Members of this House dress is up to them, and I cannot intervene.
Men transparenten er taget tilbage, og om kollegerne nu er blevet viklet ind i den er faktisk deres eget ansvar, det skal jeg ikke blande mig i.
EnglishThe political hypocrisy of using the word'social ' to dress up an increasingly rampant capitalism is compounded here by a very foolish error.
Det politiske hykleri med at pynte en mere og mere uhæmmet kapitalisme med adjektivet " social " forværres her af en reel dumhed.
EnglishI would like a cotton dress and so, tomorrow, please would you vote for the Korakas report so that there will be more cotton in Greece!
Jeg ville også gerne have en bomuldskjole, derfor skal du stemme for Korakas ' betænkning i morgen, så der bliver mere bomuld i Grækenland! "