"enticing" translation into Danish

EN

"enticing" in Danish

EN enticing
volume_up
{adjective}

enticing (also: alluring, compelling)
enticing (also: tempting)
Of course, new experimental techniques based on a deeper knowledge of the qualities and weaknesses of our genes and those of other animals open new and enticing horizons for medical research.
Det er rigtigt, at de nye forsøgsteknikker gennem et dybere kendskab til egenskaberne og svaghederne ved vore og de øvrige dyrs gener åbner nye og fristende perspektiver for den medicinske forskning.
enticing
And this I say, lest any man should beguile you with enticing words.
Dette siger jeg for at ingen skal bedrage eder med lokkende Tale.

Synonyms (English) for "enticing":

enticing

Context sentences for "enticing" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power:
og min Tale og min Prædiken var ikke med Visdoms overtalende Ord men med Ånds og Krafts Bevisning
EnglishCommissioner, no doubt you are enticing us into the House of Commons ' enviable habits of speed and spontaneity; so it is no bad thing.
Hr. kommissær, Underhusets misundelsesværdige hurtighed og spontanitet river uden tvivl os alle med.
EnglishThe introduction of a European public prosecution function which has the right to pursue criminal cases involving the protection of the Union's financial interests is an enticing thought.
At oprette en europæisk offentlig anklagerfunktion, som er bemyndiget til at føre straffesager vedrørende beskyttelsen af Unionens finansielle interesser, er en udfordrende idé.