"entrance" translation into Danish

EN

"entrance" in Danish

DA

EN entrance
volume_up
{noun}

entrance (also: entranceway, entry, ingress, portal)
For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ.
Thi så skal der rigelig gives eder Indgang i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi evige Rige.

Synonyms (English) for "entrance":

entrance

Context sentences for "entrance" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs from today, pictures of them will be displayed at the entrance to our Chamber.
Der bliver fra i dag hængt billeder op af dem ved indgangen til vores mødesal.
EnglishWe met at the protocol entrance and it is bitterly cold outside this morning.
Vi mødtes i indgangen, og det er bitterligt koldt udenfor her til morgen.
EnglishMr President, the situation around the entrance to the Channel Tunnel has been chaotic for months.
Hr. formand, situationen ved indgangen til Kanaltunnellen har været kaotisk i månedsvis.
EnglishFrom which I conclude that our security around the entrance is far from guaranteed.
Jeg kan altså konstatere, at der ikke er garanti for sikkerheden ved indgangsområdet til denne bygning.
EnglishYou will have noticed that the attendance lists have not yet been posted at the entrance to the chamber.
Som De har set, er mødelisterne endnu ikke hængt op ved indgangen til salen.
EnglishSo why should we make the entrance fee more expensive?
Hvorfor skulle man så egentlig sælge adgangsbilletten dyrere end nødvendigt?
EnglishSecondly, Madam President, I drive a normal passenger car into the entrance of our car park.
For det andet, kære fru formand, så kører jeg i en normal personbil til parkeringshusets indkørsel.
EnglishLet us not set the entrance examination before the student is in the right class to sit it.
Vi skal ikke lade eleven bestå adgangseksamen, før han eller hun er i den klasse, der er den rigtige.
EnglishPredictions are a photograph at a given moment and not an anticipation of the entrance examination.
Prognoserne er et øjebliksbillede og ikke en forhåndsbedømmelse.
EnglishAnd from the face of the gate of the entrance unto the face of the porch of the inner gate were fifty cubits.
Fra Portens Forside udad til Portforhallens Forside indad var der halvtredsindstyve Alen.
EnglishAnd they went to the entrance of Gedor, even unto the east side of the valley, to seek pasture for their flocks.
Da de engang drog i Retning af Gerar østen for Dalen for at søge Græsning til deres Småkvæg
EnglishAnd the hand of the LORD was on Elijah; and he girded up his loins, and ran before Ahab to the entrance of Jezreel.
men HERRENs Hånd kom over Elias så han omgjordede sine Lænder og løb foran Akab lige til Jizre'el.
EnglishWe are not carrying out an entrance examination ahead of time.
Vi foretager ikke en forhåndsbedømmelse.
EnglishBut why do they not buy their own entrance ticket?
Men hvorfor betaler de ikke selv deres entrébillet?
EnglishFor yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain:!
EnglishFrom mount Hor ye shall point out your border unto the entrance of Hamath; and the goings forth of the border shall be to Zedad:
fra Bjerget Hor skal I udstikke en Linie til Egnen hen imod Hamat så at Grænsen ender ved Zedad;
EnglishI therefore consider demands for 4 metre ramps at the entrance and exit of buses to be completely ill-considered.
Jeg anser således de krav, der vil have 4 m lange ramper ved bussernes ind- og udstigning, for helt uigennemtænkte.
EnglishIn the entrance hall I saw two boys of the same ages as my own children - 8 and 11 - in handcuffs with their hands behind their backs.
I forhallen så jeg to drenge på alder med mine egne børn - 8 og 11 - bagbundet og lagt i håndjern.
EnglishI would like to ask you to instruct the relevant department to ensure that the entrance area is made safe again.
Jeg beder Dem derfor anmode den ansvarlige tjenestegren om at sørge for, at adgangsforholdene i det mindste bliver sikre.
EnglishThe display of a luxury Jaguar in the entrance hall of the Justus Lipsius building in May was reprehensible.
Udstillingen af en luksuriøs Jaguar i indgangshallen til Justus Lipsius-Bygningen i maj måned er en meget forkastelig affære.