"exhaustively" translation into Danish


Showing results for "exhaust". "exhaustively" is currently not in our dictionary.
EN

"exhaustively" in Danish

EN

exhaust {noun}

volume_up
1. technology
And because this is what we want, we need highquality fuels, so that we have clean engines and clean exhaust emissions.
Og da vi vil det, har vi brug for brændstoffer af høj kvalitet for at få rene motorer og ren udstødning.

Context sentences for "exhaustively" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAs Mr Alexander has commented exhaustively on that issue, I have very little to add.
Først må vi ændre konteksten, og Det Forenede Kongeriges formandskab har gjort en god begyndelse.
EnglishThese reforms will only succeed if they are explained, exhaustively if necessary.
Kun på den måde vil de blive forstået og accepteret.
EnglishThese challenges were identified, studied and analysed exhaustively in the Locatelli report.
Disse udfordringer er blevet udpeget, undersøgt og analyseret udtømmende i Locatelli-betænkningen.
EnglishThe report exhaustively describes all these situations.
Betænkningen kommer med en beskrivelse af alle disse situationer.
EnglishOur cooperation with India is manifold and it is difficult to address it exhaustively in this speech.
Vores samarbejde med Indien har mange facetter, og det er vanskeligt at beskrive det udtømmende i denne tale.
EnglishMr President, overall, we feel that the rapporteur's good work deals exhaustively with the issue.
Hr. formand, vi er generelt af den opfattelse, at ordføreren har udført et pænt stykke arbejde og behandlet spørgsmålet korrekt.
EnglishIt is our duty to brief consumers exhaustively on the advent of the single currency, on the one hand to train businesses, and on the other to inform the citizens.
Vi har pligt til at give forbrugerne en udførlig information om indførelsen af den fælles valuta og til både at uddanne virksomhederne og informere borgerne.
EnglishThe aspects relating to changes in the development of agriculture are dealt with exhaustively in Mrs Rodríguez Ramos ' report, with which I identify, which I voted for and which I fully support.
De aspekter, der vedrører situationens ændring og udvikling, behandles udtømmende i fru Rodríguez Ramos ' betænkning, som jeg bifalder, som jeg stemte for, og som jeg i stor udstrækning er enig i.