"filter out" translation into Danish

EN

"filter out" in Danish

See the example sentences for the use of "filter out" in context.

Similar translations for "filter out" in Danish

filter noun
Danish
to filter verb
Danish
out adverb

Context sentences for "filter out" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou can also use cookies to filter out visits from particular users.
Du kan også bruge cookies til at bortfiltrere besøg fra en bestemt bruger.
EnglishIt is practically impossible to filter out dioxins.
Det er ikke praktisk muligt at bortfiltrere dioxiner.
EnglishAre there also plans for technical mechanisms to filter harmful content out of the Internet in future?
Er der også planer om tekniske forholdsregler, den såkaldte filterteknik, for i fremtiden at undgå skadeligt indhold på Internettet?
EnglishWe feel that this will ensure contact between those on the two sides of the border, and at the same time, it will filter out any abuse.
Vi mener, at dette vil sikre forbindelsen mellem indbyggerne på begge sider af grænsen, og samtidig vil det forhindre enhver form for misbrug.
EnglishIf you want to exclude internal traffic from appearing in your reports, you can filter out a specific IP address or a range of IP addresses.
Hvis du vil udelade intern trafik fra at blive vist i dine rapporter, kan du filtrere en bestemt IP-adresse eller en række IP-adresser fra.
EnglishUsers of the Internet will have full control and be able to filter out this kind of material automatically, and so there should be complete transparency.
Brugere af Internettet skal have fuld kontrol og mulighed for automatisk at sortere den slags materiale fra, og der skal derfor være fuldstændig gennemsigtighed.

Other dictionary words

English
  • filter out

Translations into more languages in the bab.la English-Korean dictionary.