EN

find {noun}

volume_up
They have to find a possibility of lifting the suspension on World Bank Trust Fund payments.
De er nødt til at finde en metode, så de kan ophæve suspenderingen af udbetalingerne fra Verdensbankens Trust Fund.
Then the newspaper headlines read: ' more nuclear material find, another case of smuggling!
Så står der i avisernes overskrifter: Der er igen fundet nukleart materiale, ny smugleraffære!
We also managed to find a compromise solution on the question of the financing of URBAN.
Der blev endvidere gennem et kompromis fundet en løsning på finansieringen af Urban.

Context sentences for "find" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe do of course find that life expectancy has risen tremendously over the years.
Man kan konstatere, at den forventede levetid er steget ekstremt i de seneste år.
EnglishThey must also be diversified, for we can only find something if we look for it.
De skal også spredes mere ud, for vi kan kun finde noget, hvis vi leder efter det.
EnglishMr President, Commissioners you will be beginning to find our speeches repetitive.
Hr. formand, kære kommissærer, De vil begynde at finde gentagelser i indlæggene.
EnglishDo you really find it so hard to shoulder responsibility in front of your voters?
Er det virkelig så svært for Dem at påtage Dem ansvaret over for Deres vælgere?
EnglishThe Commission was asked to find the ECU 500 million in the agricultural budget.
Kommissionen blev anmodet om at finde disse 500 mio ecu på landbrugsbudgettet.
EnglishMr Caccavale, I do believe you when you say that you could not find this report.
Hr. Caccavale, jeg tror Dem, når De siger, at De ikke har fundet denne betænkning.
EnglishIt is important that we find the means to resettle them in productive endeavours.
Det er vigtigt, at vi finder midlerne til at indsluse dem i produktive opgaver.
EnglishYou must realize that some things have been said today which I find unacceptable.
De skal vide, at der er blevet sagt visse ting her, som jeg ikke kan acceptere.
EnglishI could only find one reference, on page 46 of Chapter 5, to social exclusion.
Jeg kunne kun finde en henvisning, på side 46 i kapitel 5, til social udstødelse.
EnglishIn our search to find the right solutions, many people have given us their help.
I vor søgning efter de rigtige løsninger var der mange, som var behjælpelige.
EnglishBut I will be happy to see if we in the Community can find some other wording.
Men jeg skal gerne se på, om vi i fællesskab kan finde nogle andre formuleringer.
EnglishI believe it is possible to find the meaning of a more generous Europe once again.
Jeg tror, at det er muligt på ny at genfinde betydningen af et generøst Europa.
EnglishI hope that they will find new money from their own sources to go along with this.
Jeg håber, at de vil finde nye penge fra deres egne kilder til at støtte dette.
EnglishThe political task is therefore to find the best way of achieving that objective.
Den politiske opgave er så at finde den bedste vej til at nå denne målsætning.
EnglishDo you find that they welcome the prospect or are they perhaps frightened of it?
Mener De, disse lande glæder sig over dette, eller er de måske bange for det?
EnglishUse our troubleshooter to find reasons why you might not be able to see your ad.
Brug vores fejlfinding til at finde årsager til, hvorfor du ikke kan se din annonce.
EnglishHowever, if we continue to find problems, we may disable your entire account.
Men hvis vi fortsat finder problemer, kan vi eventuelt deaktivere hele din konto.
EnglishI also think investors will find welcome protection with the best-execution rule.
Jeg tror også, at investorerne vil bifalde beskyttelse i forbindelse med reglen om.
EnglishWe also know, however, that it is difficult to find a hotel for fifty visitors.
Vi ved imidlertid også, at det er vanskeligt at finde et hotel til 50 gæster.
EnglishFinally, we need an open society where people are free to travel to find work.
Reelle fremskridt på dette område vil vise borgerne fordelene ved EU ' s aktioner.

"find a groove" in Danish

find a groove
Danish
  • finde en rille
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.