"fit" translation into Danish

EN

"fit" in Danish

volume_up
fit {noun}
volume_up
fit {adj.}

EN fit
volume_up
{noun}

1. general

fit

2. medicine

fit
In stage 2 the victim suffers fits and convulsions.
I fase to optræder der anfald og krampetrækninger.
Indeed, apart from undesirable side effects such as anxiety attacks, hallucinations and confusion, they can cause liver disease, cramp, apoplectic fits, coma and even death.
Ud over ubehagelige bivirkninger såsom angst, hallucinationer og forstyrrelser kan de faktisk forårsage leverskader, kramper, apoplektiske anfald, koma og også død.

Context sentences for "fit" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI hope the Commission will see fit to take account of this geographical position.
Jeg håber, at Kommissionen vil tage hensyn til denne geografiske beliggenhed.
EnglishHow all that will fit into this round is something I leave to you and your wisdom.
Hvordan alt dette passer sammen med denne forhandling, overlader jeg til Dem.
EnglishThe problem is now that the EMCDDA is not in a fit condition for Norway to join.
Problemet i dag er, at centeret ikke er i stand til at lade Norge deltage.
EnglishThey do not fit into the image of a prosperous Europe with enormous growth potential.
De passer ikke ind i billedet på et velhavende Europa med højt vækstpotentiale.
EnglishIt is neither fit for the land, nor yet for the dunghill; but men cast it out.
Det er ikke tjenligt hverken til Jord eller til Gødning; man kaster det ud.
EnglishOur goals therefore have to be tailor-made to fit each individual area of cooperation.
Derfor skal vores målsætninger også skræddersys til de enkelte samarbejdsområder.
EnglishBut Mr Antonione is entitled to reply as he sees fit, but only if he wishes to do so.
Jeg synes ærligt talt ikke, at der hersker nogen tvivl om situationen i Irak.
EnglishIf not, consider whether the alternate title is a better fit for the query.
Hvis ikke, kan du beslutte, om den alternative titel passer bedre til forespørgslen.
EnglishI cannot really say at this time how we are going to fit all of this in.
Jeg kan faktisk ikke sige nu, hvordan vi skal få passet alt dette ind i planen.
EnglishIt is amazing that the Commission has seen fit to accept it in its current form.
Det er forbavsende, at Kommissionen har kunnet acceptere det i dets nuværende udformning.
EnglishEarly retirement must remain an option for those who are no longer fit to work.
Førtidspensionering må som før være mulig for personer, som ikke mere er arbejdsdygtige.
EnglishThis does not fit in with the interpretation of Aarhus, so it could present problems.
Det er ikke foreneligt med Århus-konventionen og kan derfor give problemer.
EnglishFinally, how does this all fit into the broader modernisation effort?
Til sidst, hvordan passer alt dette så ind i den overordnede moderniseringsplan?
EnglishSport is a public social commodity and it does not fit in with the profit rationale.
Det handler om uforskammethed, tilskuerhærværk og, ja, brugen af stoffer.
EnglishThis is why comments concerning personnel do not really seem to fit in here.
Derfor forekommer bemærkninger om personale mig for en stor del ikke at høre hjemme her.
EnglishSo far, the Commission has not seen fit to adopt these improvements.
Kommissionen har hidtil ikke set sig i stand til at godkende disse forbedringer.
EnglishIt is an old-fashioned way of thinking which does not fit in with the new economy.
Det er en gammeldags tankegang, som ikke passer ind i den nye økonomi.
EnglishThey are not on the agenda now, but we must, as a matter of form, fit them in.
De står ikke på dagsordenen nu, men af hensyn til formen er vi da nødt til at indføje dem.
EnglishBe that as it may, Mr Kindermann has seen fit to suggest two improvements.
Kindermann anset det for nødvendigt at foreslå forbedringer i to tilfælde.
EnglishThe people on the spot know where the shoe pinches and how it can be made to fit.
Folk på stedet ved, hvor skoen trykker, og hvordan den kan tilpasses.