"forfeit" translation into Danish

EN

"forfeit" in Danish

DA

EN forfeit
volume_up
{adjective}

forfeit

Context sentences for "forfeit" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUniversities that do not comply, however, must forfeit their subsidies.
Men hvis et universitet ikke overholder dette, så skal det fratages tilskuddene.
EnglishUkraine and the European Union should not forfeit this single and unique opportunity.
Jeg håber, at det ved handlingsplanens udløb i 2007 vil være muligt for os at indlede tiltrædelsesforhandlinger.
EnglishDespite the difficulties, the parties have not wanted to forfeit the progress achieved in spite of everything.
På trods af vanskelighederne har parterne ønsket at holde fast i de fremskridt, som de trods alt har opnået.
EnglishThey would forfeit any chance of achieving genuine democratic legitimacy for the European project, perhaps for many years to come.
- Hr. formand, flere af mine kolleger har én efter én rost det luxembourgske formandskab.
EnglishConcrete rules must be laid down, and those countries which do not observe the rules should forfeit the right to use the mark.
Der skal opstilles konkrete regler, og de lande, der ikke overholder bestemmelserne, mister retten til at anvende mærket.
EnglishIf we are not to forfeit the trust of people in the affected regions, we must point this out clearly, honestly and at an early stage.
Hvis vi ikke vil sætte befolkningens tillid i de pågældende regioner over styr, skal vi i god tid gøre opmærksom på det, tydeligt og ærligt.
EnglishHere people would be able to seize and forfeit'suspected ' lorries through a simple court order without impartial, public legal proceedings.
Her skal man altså kunne beslaglægge og konfiskere» mistænkte« lastbiler med en enkelt domstolsbeslutning uden en offentlig, upartisk retssag.
EnglishAnyone who does not comply with this regulation in Article 213 can be dismissed or made to forfeit his or her pension rights or other similar benefits.
Og hvis man ikke retter sig efter denne bestemmelse i artikel 213, så kan man afskediges eller fratages retten til pension eller andre tilsvarende fordele.
EnglishIf, as Europeans, we are not completely to forfeit our good name, a different refugee policy based upon respect, openness and legal certainty is required.
Hvis ikke vi som europæere helt skal miste vores anseelse, skal vi have en anderledes flygtningepolitik, der bygger på respekt, åbenhed og retssikkerhed.
EnglishLast year, Morocco withdrew from the negotiating table and, like a good player who has won, ended up with all the cards and did not forfeit a single concession.
Sidste år forlod Marokko forhandlingsbordet og som en god spiller, der har vundet, tog det alle jetonerne med sig og mistede ikke en eneste bevilling.
EnglishMr President, Commissioner Monti, the European Parliament would forfeit its credibility if it adopted the Rothley report, which is totally unacceptable in terms of ethics and morality.
Hr. formand, hr. kommissær Monti, Europa-Parlamentet vil miste sin troværdighed, hvis det støtter den etisk og moralsk fuldstændig uacceptable Rothley-betænkning.
EnglishWe must remember that Community air carriers and keepers of aircraft registered in the Community shall forfeit their operating license where the prescribed insurance cover is not maintained.
Vi skal huske på, at luftfartsselskaber i Fællesskabet og ejere af luftfartøjer, der er registreret i Fællesskabet, fratages deres flylicens, hvis den foreskrevne forsikringsdækning ikke bibeholdes.