"good" translation into Danish

EN

"good" in Danish

DA
DA
EN

good {adjective}

volume_up
good (also: nice, okay, braw)
The Hague Convention is a good piece of legislation, though it is not quite good enough.
Haag-konventionen er en god lov, selv om den ikke er helt god nok.
I would also like to turn that round: a good social policy is also a good economic policy.
Det vil jeg også gerne vende til, at god socialpolitik også er god økonomisk politik.
My dear Jonas, you have been a good colleague and have become a good friend.
Kære Jonas: Du har været en god kollega og er blevet en god ven.
good (also: brave, worthy, honest)
He is politically skilled, he is a good operator and a good communicator.
Han er politisk dygtig, en god leder og en god kommunikatør.
De har foretaget en dygtig manøvre.
She was well-informed; she was committed; she was almost always happy; and she was considerate.
Hun var dygtig, hun var engageret, hun var næsten altid glad, og hun var betænksom.
good (also: braw)
I want to begin by congratulating her on a very good report.
Jeg vil begynde med at lykønske min kollega fru Riis-Jørgensen med en meget fin betænkning.
The herring stock here - according to the scientists - is in a very good condition.
Sildebestanden befinder sig her - ifølge forskerne - i en meget fin tilstand.
Mr President, I want to express my thanks for a good report.
Hr. formand, tak for en fin betænkning.
good (also: sound, healthy, well)
Jobs, sustaining good business and political good sense are a recipe for growth.
Arbejdspladser, bevaring af gode virksomheder og politisk sund fornuft er opskriften på vækst.
This good economic sense is demonstrated to us by our American friends.
Vores amerikanske venner viser os, hvad der i økonomisk henseende er sund fornuft.
This time there has been no suspension and good sense has prevailed on both sides.
Det er ikke sket denne gang, og begge sider har udvist sund fornuft.

Context sentences for "good" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishCommissioner Busquin's communication on the European research area is very good.
Kommissær Busquin ' s meddelelse om det europæiske forskningsområde er meget god.
EnglishFive, good links with the hinterland are important for Europe's competitiveness.
For det femte er gode baglandsforbindelser vigtige for Europas konkurrenceevne.
EnglishIt is also good that our Member States have comprehensively ratified the treaty.
Det er også godt, at vores medlemsstater dækkende har ratificeret denne aftale.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the Commission has done some very good work.
Hr. formand, kære kolleger, Kommissionen har gjort et fremragende stykke arbejde.
EnglishThe European Union and its Member States are not very good at applying sanctions.
Den Europæiske Union og dens medlemsstater er ikke gode til at bruge sanktioner.
EnglishWe shall try to apply them, because they seem to make very good sense, as always.
Vi vil prøve at opfylde disse forslag, da de som altid er meget hensigtsmæssige.
EnglishBut I say unto you which hear, Love your enemies, do good to them which hate you,
Men jeg siger eder I som høre: Elsker eders Fjender gører dem godt som hade eder;
EnglishI should just like to point out once again that the joint text still holds good.
Jeg vil gerne endnu en gang påpege, at det, som stod i brevet, stadig er gældende.
EnglishBut we must also obtain the necessary administrative prerequisites in good time.
Vi skal imidlertid også have skabt de administrative forudsætninger rettidigt.
EnglishFor good reasons there was a clear majority in favour of taking the vote today.
Der var af gode grunde et klart flertal for at gennemføre denne afstemning i dag.
EnglishIn short, we can see that we could do a lot of good things for SEK 40 billion.
Vi kan kort sagt konstatere, at vi for 40 milliarder kunne gøre mange gode ting.
EnglishEurope should provide specific leadership to ensure good management of the coast.
Europa bør trække i førertrøjen på dette område for at sikre god kystplanlægning.
EnglishThe rapporteur puts forward some good and fruitful ideas on aid and cooperation.
Inden for bistand og samarbejde fremsætter ordføreren gode og frugtbare ideer.
EnglishI consider that the Souchet and Mann reports provide some good starting points.
Jeg synes, der er anvist gode holdepunkter i betænkningerne af Souchet og Mann.
EnglishHe has declared it to be a good and successful action with satisfactory results.
Han betegner det som en tilfredsstillende og vellykket aktion med gode resultater.
EnglishWithin the WTO there is good cooperation between the European Union and Hong Kong.
Der er et godt samarbejde mellem Den Europæiske Union og Hongkong inden for WTO.
EnglishTo turn to the issue of the Konrad report, it is a very good report, actually.
Hvad angår emnet for Konrad-betænkningen, er det faktisk en udmærket betænkning.
EnglishThink upon me, my God, for good, according to all that I have done for this people!
Kom i Hu alt hvad jeg har gjort for dette Folk og regn mig det til gode min Gud!
EnglishFor it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.
thi Gud er den som virker i eder både at ville og at virke efter sit Velbehag.
EnglishThis is an illustration of empty pledges not necessarily leading to good results.
Et eksempel på dette smukke tilsagn vil ikke automatisk føre til et godt resultat.

"good access to" in Danish

good access to
Danish
  • god adgang til
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

"good acting" in Danish

good acting
Danish
  • godt skuespil
  • god handler
More chevron_right

"good advice" in Danish

good advice
Danish
  • gode råd
More chevron_right