"grass" translation into Danish

EN

"grass" in Danish

DA

EN grass
volume_up
{only singular}

1. botany

grass
Cows should eat grass and this is the best way of preventing what is occurring now.
Køer bør spise græs, og det er den bedste måde at forhindre det på, som allerede sker.
For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass.
Thi "alt Kød er som Græs og al dets Herlighed som Græssets Blomst; Græsset visner og Blomsten falder af;.
And they shall spring up as among the grass, as willows by the water courses.
de skal spire som Græs mellem Vande som Pile ved Bækkenes Løb.

Synonyms (English) for "grass":

grass

Context sentences for "grass" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have concerns that the information does not filter down to the grass roots.
Vi har bekymringer med hensyn til, om informationerne når frem til græsrødderne.
EnglishThis is an effort to terrorise the grass-roots movement and halt its development.
Det er et forsøg på at terrorisere græsrodsbevægelserne og bremse deres vækst.
English• closer links between ΝΑΤΟ and the Ε U in order to deal with grass-roots resistance.
• Τættere forbindelser mellem NATO og EU om at imødegå den folkelige modstand.
EnglishSelective aid, such as market support and a grass subsidy, are essential.
Punktbistand såsom markedsstøtte eller braklægningspræmier er helt nødvendige.
EnglishMany people at grass roots level advocate a single Community customs administration.
Mange blandt den almindelige befolkning opfordrer til ét fælles toldvæsen.
EnglishWe must work more closely with the commercial grass roots and with consumers.
Vi skal rykke tættere på handelsstandens og forbrugernes udgangspunkt.
EnglishOur quality food products are closely linked to our grass-based natural environment.
Vores kvalitetsfødevarer er nært forbundet med vores græsdækkede natur.
EnglishFirstly, we welcome the idea that this agency will be active at a grass roots level.
Først og fremmest tanken om, at dette agentur skal handle i området.
EnglishFor they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb.
Thi hastigt svides de af som Græsset visner som det friske Grønne.
EnglishHe shall come down like rain upon the mown grass: as showers that water the earth.
Han kommer som Regn på slagne Enge som Regnskyl der væder Jorden;
EnglishThe longer these reasons apply, the more mass grass-roots resistance and opposition will grow.
Så længe disse årsager eksisterer, vil folkemassernes modstand og kamp vokse.
EnglishYou are sowing an anti-grass roots storm and you will reap a grass-roots hurricane.
Hvis I rejser befolkningsfjendtlige vinde, vil arbejdernes folkelige orkaner blæse jer omkuld.
EnglishOnly the people cut off from the harsh reality of the grass roots could have any doubt about that.
Kun de, der er afskåret fra de barske realiteter i området, kan tvivle på dette.
EnglishThis is most certainly one of the areas for which real grass-roots support may be secured.
Det er helt sikkert et af de områder, som man virkelig kan sikre folkelig opbakning bag.
EnglishIt is at a grass roots level that problems will be solved, not in Brussels.
Vi kan ikke løse problemerne i Bruxelles, det skal gøres i marken.
EnglishThey carry a special significance and strength by their activities at grass-roots level.
De har en særlig betydning og styrke gennem det, som de gør for den almindelige befolkning.
EnglishThe grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand for ever.
Græsset tørres Blomsten visner men vor Guds Ord bliver evindelig.
EnglishBut the rich, in that he is made low: because as the flower of the grass he shall pass away.
den rige derimod af sin Ringhed; thi han skal forgå som Græssets Blomst.
EnglishIt emphasises a number of points deemed crucial at grass roots level.
Forslaget lægger vægt på nogle punkter, som anses for absolut væsentlige på dette område.
EnglishIn ‘ free’ Poland, working farmers, the grass roots, live in drastic conditions.
I det " frie " Polen lever arbejdende landmænd, de nederste befolkningslag, under meget ringe vilkår.