"hysteria" translation into Danish

EN

"hysteria" in Danish

DA

EN hysteria
volume_up
{noun}

hysteria
It could lead to hysteria if people do not understand exactly what it means.
Det kan føre til hysteri, hvis folk ikke forstår præcis, hvad det betyder.
Hysteri er efter min mening ikke på sin plads her!
I do not think that a wave of hysteria is sufficient grounds for legislation by the European Commission.
Jeg mener ikke, at en bølge af hysteri er tilstrækkelig grund til lovgivning fra Europa-Kommissionen.

Synonyms (English) for "hysteria":

hysteria

Context sentences for "hysteria" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishToo often hysteria gets the upper hand and hits the headlines.
For ofte har hysteriet taget overhånd og ført til store overskrifter i medierne.
EnglishWe are dealing here with little more than media hysteria and ignorance.
Det drejer sig her ikke om meget andet end mediehysteri og uvidenhed.
EnglishSociety's hysteria, which was particularly marked in Germany, is diminishing.
Hysteriet i samfundet, og især i Tyskland, er aftagende.
EnglishMr President, we say yes to a committee, but no to anti-American hysteria.
Det er helt rimeligt, at vi forsvarer menneskerettighederne, men vi må ikke kaste barnet ud med badevandet.
EnglishYou. have referred to the hysteria in some of the press about that.
Jeg håber, mit forslag vil blive taget til efterretning.
EnglishIt is important that we have a clear-cut policy on legal migration in order to help put an end to some of the disturbing hysteria.
Flere talere nævnte chartret om grundlæggende rettigheder i udkastet til en forfatningstraktat.
EnglishAlthough the tourist industry is not affected by the disease, it has lost revenue due to the prevailing hysteria.
For selv om disse ikke er ramt af sygdommen, taber de alligevel markedsandele på grund af den omgivende psykose.
EnglishThis 'anti-racism ' hysteria is the psychological level of the process whose aim is the general colonisation of Europe.
Denne vildfarelse med " antiracisme " er den psykologiske drivkraft i processen med den generelle kolonisering af Europa.
EnglishIs this hysteria spontaneous?
EnglishThe problem, of course, is that you only have to mention the word " uranium " and there is an outbreak of what can only be described as mass hysteria.
Problemet er naturligvis, at man blot skal nævne ordet " uran ", og man oplever et udbrud af noget, som kun kan beskrives som massehysteri.
EnglishBy their abusive hysteria about illegal immigrants and asylum seekers they demonise foreigners and generate more race tensions and suspicions.
Ved deres hysteriske skældsord om illegale indvandrere og asylsøgere dæmoniserer de udlændinge og fremkalder flere racemæssige spændinger og mere mistro.
EnglishThe Socialist Group condemns absolutely the hysteria which is being whipped up against Italy by sections of Turkish society over the Ocalan affair.
Socialdemokraternes Gruppe fordømmer på det kraftigste den hysteriske stemning mod Italien, som visse dele af det tyrkiske samfund har pisket op i forbindelse med Öcalan-sagen.
EnglishFinally, I hope all of us here and I know Mr Moraes does his best will try to persuade our national governments to stop populist and mean measures that only collude with media hysteria.
Frankrig, Storbritannien og andre lande ville ikke have udviklet sig uden indvandrere fra koloniemperierne eller fra fattigere lande i Østeuropa.
EnglishAs if these remarks were not unfortunate enough, he added that the southern Member States which were seeking to form part of the first wave of the third stage of EMU were guilty of hysteria.
Og som om disse udtalelser ikke var uheldige nok, tilføjede han, at de lande i syd, som havde til hensigt at komme med i den tredje fase fra starten, var alt for hysteriske.