"I can inform" translation into Danish

EN

"I can inform" in Danish

See the example sentences for the use of "I can inform" in context.

Similar translations for "I can inform" in Danish

I pronoun
Danish
can noun
can verb
Danish
to can verb
to inform verb
form noun

Context sentences for "I can inform" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI can inform you that all the Member States have transposed the directive.
Jeg kan meddele Dem, at alle staterne er gået i gang med at implementere direktivet.
EnglishI can inform the Commission that the Liberal Group supports the Commission's resolve.
Jeg kan meddele Kommissionen, at Den Liberale Gruppe bakker op om Kommissionens plan.
EnglishGenerally speaking, I can inform you that work is proceeding normally.
Jeg kan fortælle Dem, at arbejdet i det store og hele skrider frem efter planen.
EnglishI can inform you that the new Commission meets for the first time on Saturday this week.
Jeg kan fortælle, at den nye kommissær kommer til møde første gang på lørdag.
EnglishI can inform the House that eight women and six men took part in the debate.
Jeg kan oplyse, at i forhandlingen deltog otte kvinder og seks mænd.
EnglishI can inform you, though, that already the whole of Europe is involved in an extensive debate.
Men jeg kan allerede fortælle, at der overalt i Europa er meget stor debat om emnet.
EnglishI can inform you that since this website came online a lot of Europeans have used it and prices are falling.
Mange europæere har besøgt siden efter dens oprettelse, og priserne er faldende.
EnglishI can inform you, on the basis of my experience, that you could have completed that in three minutes.
På baggrund af min erfaring kan jeg oplyse, at De kunne have afholdt dem på tre minutter.
EnglishI can inform you that a document will be made available to Members.
Lad mig gøre opmærksom på, at Europa-Parlamentets medlemmer vil modtage dokumentation desangående.
EnglishI can inform you that the Council is currently discussing that and that it will continue to do so.
Endelig ser jeg frem til at samarbejde med Europa-Parlamentet i den sidste tid, jeg er formand.
EnglishI can inform you, ladies and gentlemen, that a new one is being prepared.
Jeg kan oplyse, at der er en ny under forberedelse.
EnglishI can inform the honourable Member of the current stage of legal proceedings which I referred to earlier.
Jeg kan meddele det ærede medlem, hvordan det går med de retlige skridt, jeg omtalte tidligere.
EnglishI can inform you that Mr Rehn had other commitments and could not be present at this sitting.
- Jeg kan meddele, at kommissær Rehn på grund af andre forpligtelse ikke kan være til stede under dette møde.
EnglishAs for Zimbabwe, I can inform Parliament that we are now positioning the first electoral observers.
Hvad angår Zimbabwe, kan jeg meddele Parlamentet, at vi nu er ved at anbringe de første valgobservatører.
EnglishFrom an Irish perspective, I can inform colleagues that work is well under way to achieve this aim.
Fra et irsk synspunkt kan jeg fortælle kollegerne, at arbejdet med at gennemføre dette mål er godt på vej.
EnglishI can inform you that I myself shall be the President-in-Office of the Council when it debates these issues.
Til orientering kan jeg oplyse, at jeg selv er formand for Rådet, når det drøfter disse spørgsmål.
EnglishI can inform you that I have already been notified by several governments that they will do so.
Jeg kan oplyse, at jeg allerede på nuværende tidspunkt har fået besked fra flere regeringer om, at de vil gøre det.
EnglishI can inform you that Question Time will last an hour.
Jeg kan meddele Dem, at vi vil have en times spørgetid.
EnglishI can inform you that I will agree to the result of the conciliation, even though I am not entirely satisfied with it.
I den artikel præciseres det, hvilke standarder der er nødvendige for virkelig at beskytte svømmere.
EnglishI can inform you that 25 Scandinavian MEPs and interpreters took between 10 and 20 hours to arrive here in Strasbourg.
Jeg kan oplyse, at 25 nordiske medlemmer og tolke var mellem 10 og 20 timer om at ankomme her til Strasbourg.

Other dictionary words

English
  • I can inform

Moreover, bab.la provides the Hindi-English dictionary for more translations.