"I can make" translation into Danish

EN

"I can make" in Danish

See the example sentences for the use of "I can make" in context.

Similar translations for "I can make" in Danish

I pronoun
Danish
can noun
can verb
Danish
to can verb
to make verb

Context sentences for "I can make" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf I can make a recommendation, in 1999, you co-chaired with Finland.
Hvis jeg må komme med en anbefaling, var De i 1999 formandsland sammen med Finland.
EnglishI can make this claim only in respect of my own share in the work.
Det forholder sig på samme måde i forbindelse med krav om tilbagebetaling.
EnglishI can make the list of these amendments available, Mr President.
Hr. formand, jeg stiller listen med ændringsforslagene til Deres rådighed.
EnglishI can make no further comment on what you have told us, since you have in fact told us nothing.
Jeg kan ikke kommentere Deres udtalelser nærmere, eftersom De ikke har fortalt os noget.
EnglishMr President, I would like to speak in French, if I may, so that I can make myself understood more easily.
Hr. formand, tillad mig at tale fransk, så jeg kan gøre mig bedre forståelig.
EnglishPerhaps in this instance I can make an exception and give a personal answer.
Måske må jeg her undtagelsesvis svare personligt.
EnglishAnd what does the procedural page say, as far as I can make out?
Hvad står der på denne protokolside, såvidt jeg forstår det?
EnglishUnder that rule, I can make such a request before the final vote.
Jeg kan jo gøre dette inden den endelige afstemning i henhold til denne artikel i forretningsordenen.
EnglishI am unaware of the reasons behind this situation you describe though I can make an educated guess at them.
Jeg kender ikke årsagerne til det, De fastholder, men jeg kan forestille mig, hvad det er.
EnglishWe shall look into that, but I can make no other promises.
Vi vil undersøge det; ellers kan jeg ikke give Dem nogen tilsagn.
EnglishAt midday I will report to the House on such progress, if I can make any in the meantime.
Ved middagstid vil jeg rapportere til Parlamentet om de fremskridt, der er sket, hvis der sker fremskridt i mellemtiden.
EnglishI can make this clear to you with a few examples.
Det kan jeg illustrere med et par eksempler.
EnglishMr President, I think I can make this brief.
Hr. formand, jeg tror, at jeg kan gøre det kort.
EnglishI can make this programme available to you.
Jeg kan vise Dem programmet, hvis De ønsker det.
EnglishI have not read this morning's papers yet, but I believe I can make a sincere case to promote French beef in general.
Jeg har ikke læst aviserne her til morgen, men jeg mener at kunne agitere fuldstændigt ærligt for fransk oksekød i almindelighed.
EnglishIt has already been compiled by the Commission and I can make a copy available to any Member of this House who is interested.
Det er allerede blevet udarbejdet af Kommissionen, og jeg kan stille det til rådighed for ethvert interesseret medlem i Parlamentet.
EnglishI am glad that with my vote I can make a lasting contribution to turning the wheel of European history a lot further on.
Jeg er taknemmelig for, at jeg med min stemme kan yde et konstruktivt bidrag til at dreje den europæiske histories hjul et stort stykke videre.
EnglishI can make another comparison: that with a man in an Armani suit and wearing a Rolex watch who is walking around drunk in the middle of the night.
Jeg kan igen tage et eksempel med en mand, en mand med Armani-jakkesæt og Rolex-ur, som vandrer beruset rundt om natten.
EnglishI can make mistakes, but I am not aggressive either with you or with anyone else, and I am always willing to learn.
Jeg kan tage fejl, men jeg udviser til gengæld heller ingen aggressivitet over for hverken Dem eller andre, og jeg er altid villig til at tage ved lære.
EnglishFinally, I think I can make a brief reference to the recommendations of the Committee on Social Affairs and Employment and the Committee on Petitions.
Endelig henviser jeg til udtalelserne fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget for Andragender.
Other dictionary words
English
  • I can make

More translations in the Chinese-English dictionary.