"I can present" translation into Danish

EN

"I can present" in Danish

See the example sentences for the use of "I can present" in context.

Similar translations for "I can present" in Danish

I pronoun
Danish
can noun
can verb
Danish
to can verb
present noun
Danish
present adjective
to present verb

Context sentences for "I can present" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think I can present you with a budget which has earned Parliament's confidence.
Jeg mener, jeg kan forelægge Dem et budget, som fortjener Parlamentets tillid.
EnglishToday, I can present to the European Parliament the results of our joint work.
I dag kan jeg for Parlamentet præsentere resultatet af vores fælles arbejde.
EnglishIn the five minutes granted to me, I can present only a number of important points in the report.
På de fem minutter, jeg har fået tildelt, kan jeg kun nævne nogle enkelte vigtige punkter i betænkningen.
EnglishHowever, some issues requiring further consideration remained outstanding, and I can present our position on those today.
Der er dog nogle emner, som kræver yderligere overvejelser, og jeg vil nu redegøre for vores holdning til dem.
EnglishMr President, I have been presented with a table that sets out the position with regard to the attitude of the Commission and I can present that table to you in due course.
Hr. formand, jeg har fået en tabel, der indeholder en beskrivelse af Kommissionens holdning, og den kan jeg give Dem senere.

Other dictionary words

English
  • I can present

Translations into more languages in the bab.la Swedish-English dictionary.