"I can read" translation into Danish

EN

"I can read" in Danish

See the example sentences for the use of "I can read" in context.

Similar translations for "I can read" in Danish

I pronoun
Danish
can noun
can verb
Danish
to can verb
to read verb
read verb
Danish

Context sentences for "I can read" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you really want I can read it all out but it will only take up more time.
Hvis De virkelig ønsker det, kan jeg læse det hele op for Dem, men det vil optage mere tid.
EnglishI can read you a number of emails that I have received in which people are very concerned.
Jeg kan læse en række e-mail, som jeg har modtaget, for Dem, hvor folk er meget bekymrede.
EnglishI can read it out, or I can give the answer to the MEP.
Jeg kan læse det op, men jeg kan også give parlamentsmedlemmet svaret.
EnglishNevertheless, I can read that it says " country's dialling code '.
Jeg ser dog en tekst, der siger» landekode«.
EnglishAnyway, I can read to Mrs van der Laan what Mrs Borst has written back to Mr Liese because I have a copy.
Desuden vil jeg gerne læse højt for fru van der Laan, hvad fru Borst skriver tilbage til Peter Liese - jeg har nemlig en kopi.
EnglishDuring the debate I consulted our services and I can read the four points of the French text I have on the so-called issue of fictitious contracts.
Under forhandlingen rådførte jeg mig med vores tjenestegrene, og jeg kan læse de fire punkter i den franske tekst op, som jeg har om det såkaldte spørgsmål om fiktive kontrakter.

Other dictionary words

English
  • I can read

In the English-Italian dictionary you will find more translations.