"I can report" translation into Danish

EN

"I can report" in Danish

See the example sentences for the use of "I can report" in context.

Similar translations for "I can report" in Danish

I pronoun
Danish
can noun
can verb
Danish
to can verb
report noun
to report verb

Context sentences for "I can report" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is what I can report on this matter that was brought up in our discussion here.
Det er hvad, jeg kan berette om den sag, der blev rejst under vores drøftelse her.
EnglishI can report that the spirit of Amsterdam is very much alive.
Jeg kan berette, at ånden fra Amsterdam stadig lever og har det overordentligt godt.
EnglishI can report that EU-Macao relations remain extremely good.
Jeg kan berette, at forholdet mellem EU og Macao fortsat er særdeles godt.
EnglishI will come back and, with as much good faith as I can, report to you with regard to the possibilities.
Jeg vil komme tilbage og, så oprigtigt som jeg kan, redegøre for mulighederne over for Dem.
EnglishI can report to you that such coordination has already begun.
Jeg kan fortælle Dem, at denne koordinering allerede er begyndt.
EnglishOnce again, I can report two highly successful Assemblies having taken place, one in Strasbourg and one in Nassau.
Jeg kan atter berette om to meget vellykkede møder - et i Strasbourg og et i Nassau.
EnglishThat summarizes the position as I can report it at this moment to the European Parliament.
Dette er den redegørelse om forholdenes tilstand, som jeg på nuværende tidspunkt kan give EuropaParlamentet.
EnglishWithout wishing to anticipate the results, I can report on some of the trends in the new reports today.
Uden at ville foregribe resultaterne kan jeg allerede i dag nævne nogle tendenser i de nye rapporter.
EnglishI can report that cod stocks are increasing.
Jeg kan fortælle, at bestanden af torsk er stigende.
EnglishFinally, I can report to you that I have invited Prime Minister Allawi to attend the European Council on 5 November.
Jeg tilstræber, at vi på det tidspunkt kan præsentere et konkret tilbud om støtte til Irak i forbindelse med landets genopbygning.
EnglishWith a view to the introduction of the euro banknotes and coins, I can report that the Eurosystem's preparations are well on track.
Med henblik på indførelsen af eurosedler og -mønter kan jeg melde, at Euro-systemets forberedelser foregår helt efter planen.
EnglishI can report to the House that from my recall of the discussions in the Commission, this was unanimously and enthusiastically embraced.
Jeg kan fortælle Parlamentet, at efter hvad jeg husker om drøftelserne i Kommissionen, så blev dette enstemmigt og begejstret modtaget.
EnglishI can report that the 2 % of genetically modified soya in the consignments imported from elsewhere, according to my information sources, will be around 15 % this year.
De 2 % genetisk modificerede sojaprodukter, vi modtager i ladninger fra udlandet, er efter mine oplysninger blevet til 15 % i år.
EnglishIn this respect, I can report that last year the ECB decided that it would henceforth publish its Financial Stability Review, in line with a proposal made by the European Parliament.
De grundige forberedelser til udvidelsen gjorde, at de 10 nye nationale centralbanker kunne optages i ESCB uden problemer.
EnglishI can report that our South Korean friends have pressed strongly for an EU initiative and there has been general encouragement from other partners.
Jeg kan oplyse, at vores sydkoreanske venner har presset stærkt på for at opnå et initiativ fra EU, og der har været en generel tilskyndelse fra alle parters side.
EnglishFor the sake of good order I can report that when wild salmon stocks are low in the Baltic, this is due to a disease known as M74, and not to overfishing.
Jeg skal for en god ordens skyld fortælle, at når bestanden af vildlaks er faldende i Østersøen, så skyldes det en sygdom, der hedder M74, og ikke en overfiskning.
EnglishI can report to you that this will be one of the main topics of a ministerial conference organised by the Portuguese presidency in Lisbon in early April.
Jeg kan meddele Dem, at dette bliver et af hovedemnerne for en ministerkonference, der afholdes af det portugisiske formandskab i Lissabon i begyndelsen af april måned.
EnglishI can report that the communication is already complete in respect of the fundamentals of this issue, and we expect it to be fully formulated by the end of April.
Jeg kan sige, at meddelelsen allerede er færdig, hvad angår det grundlæggende i dette spørgsmål, og vi forventer, at det bliver formuleret fuldt ud i slutningen af april.
EnglishOtherwise, Madam Commissioner, I can report that we support the motion as it stands, but that new elements will need to be incorporated in next year's negotiations.
Men ellers, fru kommissær, kan jeg sige, at vi tilslutter os forslaget, som det er, men gør opmærksom på, at der skal nye momenter ind i de forhandlinger, der skal føres næste år.
EnglishI can report that before the conference in Stockholm the Commission provided money to enable voluntary organisations to play an active role and prepare for the conference.
Jeg kan fortælle, at Kommissionen op til Stockholm-konferencen anvendte penge på at gøre det muligt for de ikke-statslige organisationer at være aktive og forberede sig på konferencen.

Other dictionary words

English
  • I can report

More translations in the Swedish-English dictionary.