"I can speak" translation into Danish

EN

"I can speak" in Danish

See the example sentences for the use of "I can speak" in context.

Similar translations for "I can speak" in Danish

I pronoun
Danish
can noun
can verb
Danish
to can verb
to speak verb

Context sentences for "I can speak" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI can speak from personal experience, having spent 25 years commuting between Denmark and Sweden.
Jeg taler af egen erfaring, for jeg har pendlet mellem Danmark og Sverige i 25 år.
EnglishMr President, I am glad I can speak in this debate.
Hr. formand, jeg er glad for at få ordet under denne debat.
EnglishI can speak for my party, which championed Austria's membership of the European Union in the early days.
Jeg taler på vegne af mit parti, der var fortaler for, at Østrig tiltrådte og har tiltrådt Den Europæiske Union.
EnglishMr President, I am grateful that I can speak on these, important issues for the citizens of Europe this afternoon.
Hr. formand, det er mig en glæde at kunne fortælle de europæiske borgere om disse vigtige emner her i eftermiddag.
EnglishI can speak for the European Commission.
EnglishWhen I look at the budget before us, this means that I can speak for about three seconds on each billion euros of expenditure.
Når jeg ser på det foreliggende budget, betyder det, at jeg kan tale ca. tre sekunder om hver milliard euro til udgifter.
EnglishHowever, I can speak on behalf of the people in my constituency in the south-west of Ireland, whom I met last weekend.
Jeg kan imidlertid tale på vegne af befolkningen i min egen valgkreds i det sydvestlige Irland, som jeg mødtes med i sidste weekend.
EnglishMr President, I think I can speak for my colleagues when I say that I should like to thank the President of the Commission for the answers he has given.
Hr. formand, jeg takker virkelig kommissionsformanden for hans svar, og jeg tror, jeg kan gøre det på mine kollegers vegne.
EnglishComing from Northern Ireland, I can speak from an experience of a like terrorist organisation – the IRA – also securing an electoral base.
Jeg kommer fra Nordirland, og jeg taler på baggrund af erfaringer med en lignende terrororganisation - IRA - der også sikrede sig et vælgergrundlag.
EnglishI know I can speak for the whole of the Commission when I express my deepest sympathy for all the women, men and children who have been affected by these tragedies.
Jeg ved, at jeg taler for hele Kommissionen, når jeg giver udtryk for min dybeste deltagelse over for de børn, der er ramt af tragedien.
EnglishI can speak for my own party, the CSU, but also for our colleagues in the CDU, when I say that we will vote in favour of this Constitutional Treaty without any reservations.
Den europæiske forfatning er et praktisk instrument, der vil få indflydelse på den europæiske integration i de kommende årtier.
EnglishMr President, may I say in conclusion – and I believe I can speak for the entire House here – that we are looking forward to the first of May and to the accession of our new partners.
Hr. formand, jeg vil gerne sige her, og jeg tror, jeg kan sige det på hele Parlamentets vegne, at vi glæder os til den 1. maj, og vi glæder os til vores nye partnere.
EnglishMr President, the two Dutch Protestant parties for which I can speak in this House have been consistently in favour of healing Europe ’ s post-war division.
Hr. formand, de to nederlandske protestantiske partier, som jeg har lov at repræsentere her i Parlamentet, har konsekvent været tilhængere af at gøre en ende på efterkrigstidens opdeling af Europa.
EnglishI would like more time to talk about my proposals, so I would like to take her out to dinner, if possible, if she accepts my invitation, so I can speak for more than the two minutes I am allowed.
Jeg ville således gerne invitere hende ud at spise, hvis det er muligt, og hvis hun synes om dette forslag, så jeg kan tale i længere tid end de to minutter, jeg har fået tildelt.
EnglishI shall, and I believe I can speak for many of us, be voting for the proposal of the Committee on Budgets with a high degree of resignation, and also, no doubt, from a sense of responsibility.
Jeg vil, og jeg tror at kunne sige det for mange af os andre, stemme for Kommissionens budgetforslag, men med en høj grad af resignation og naturligvis også på grund af ansvarsfølelse.
EnglishAnd the fact that I can speak to you in Spanish and that we come from the same Spanish background I hope will be well seen by my colleagues in the Group who are of various nationalities.
Jeg vil i det følgende tillade mig at tale ud fra mine særlige erfaringer som spanier, hvilket jeg håber, mine gruppefæller, der repræsenterer mange forskellige nationaliteter, kan acceptere.

Other dictionary words

English
  • I can speak

Moreover, bab.la provides the English-Korean dictionary for more translations.