"I can understand" translation into Danish

EN

"I can understand" in Danish

See the example sentences for the use of "I can understand" in context.

Similar translations for "I can understand" in Danish

I pronoun
Danish
can noun
can verb
Danish
to can verb
to understand verb

Context sentences for "I can understand" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNo, I can understand that, but one might at least support one's own proposals.
Nej, det kan jeg forstå, men man kan vel i det mindste støtte sine egne forslag.
EnglishI can understand people being impatient because progress is so slow in some areas.
Jeg forstår jo godt, at der opstår utålmodighed, fordi tingene går så langsomt.
EnglishI can understand that from a theoretical point of view and agree in principle.
Det kan jeg forstå ud fra en teoretisk synsvinkel, og i princippet er jeg enig.
EnglishI can understand why that happens, but I think it is right that we should correct it.
Jeg kan godt forstå, hvorfor det sker, men jeg mener, at vi bør rette op på det.
EnglishAnd I can understand that the unions and the railway undertakings are highlighting this.
Jeg forstår også fagforeningerne og jernbanevirksomhederne, når de fremhæver det.
EnglishI can understand the honourable Member being concerned about her own constituency.
Jeg kan forstå, at det ærede medlem er bekymret for sin egen valgkreds.
EnglishI do not speak Catalan but I can understand it, which is something at least.
Jeg taler ikke sproget, men jeg forstår det, og det er jo en begyndelse.
EnglishI can understand the views of some of them, because they are true democrats.
Jeg forstår nogle af disse reaktioner, som kommer fra sande demokrater.
EnglishI can understand why the rapporteur dissociated herself from the amended opinion.
Jeg kan godt forstå, at ordføreren leverede denne udtalelse tilbage.
EnglishI can understand the principle that an internal market should not have duty-free trade.
Jeg kan godt forstå, at afgiftsfrit salg strider mod principperne for det indre marked.
EnglishHowever, I can understand the pragmatic reasoning behind this idea.
Jeg har imidlertid forståelse for den pragmatiske begrundelse, som ligger bag.
EnglishI can understand that; emotions run high where children are involved.
Jeg forstår godt, at der er mange følelser med i spillet, når det drejer sig om børn.
EnglishI can understand that you would like to be able to discuss concrete agreements now.
Jeg forstår, at De nu gerne ville drøfte allerede afsluttede sager.
EnglishI can understand perhaps that you, Commissioner, are surprised that we are surprised.
Jeg kan sådan set godt forstå, hr. kommissær, at De er forbavset over, at vi er forbavsede.
EnglishThere must really be a lot at stake, although I can understand that people are worried.
Der må stå temmelig meget på spil, selv om jeg godt kan forstå, at mennesker er bekymrede.
EnglishI can understand the Council being a little more cautious in the text we received subsequently.
Jeg kan forstå, at Rådet er mere tilbageholdende i den tekst, vi har fået tilbage.
EnglishI can understand very well the rapporteur's compromise proposal with the PPE Group.
Jeg kan godt forstå ordførerens kompromisforslag med PPE-gruppen.
EnglishAs Transport Commissioner, I can understand the implication of that too.
Som kommissær med ansvar for transport forstår jeg også her, hvad der ligger bag hans ord.
EnglishHowever, I can understand their feeling that they have not been parties to that negotiation.
Jeg forstår imidlertid deres følelse af ikke at have været inddraget i forhandlingerne.
EnglishI can understand that causes you some disquiet and we will ensure it is corrected.
For det første kan jeg godt forstå, at det generer Dem, og vi vil sørge for, at det bliver rettet.

Other dictionary words

English
  • I can understand

Have a look at the English-Turkish dictionary by bab.la.