"I can understand why" translation into Danish

EN

"I can understand why" in Danish

See the example sentences for the use of "I can understand why" in context.

Similar translations for "I can understand why" in Danish

I pronoun
Danish
can noun
can verb
Danish
to can verb
to understand verb
why adverb
Danish
why conjunction
Danish

Context sentences for "I can understand why" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI can understand why that happens, but I think it is right that we should correct it.
Jeg kan godt forstå, hvorfor det sker, men jeg mener, at vi bør rette op på det.
EnglishI can understand why the rapporteur dissociated herself from the amended opinion.
Jeg kan godt forstå, at ordføreren leverede denne udtalelse tilbage.
EnglishOf course I can understand why some Members have said that we are being precipitate.
Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at der var nogle af vores kolleger, der sagde, at det ville være forhastet.
EnglishI can understand why you would have to take a head count.
Jeg forstår, hvorfor De er nødt til at foretage en optælling.
EnglishI can understand why, as this is always a protracted event.
Det er forståeligt, fordi det altid er en langvarig proces.
EnglishI can understand why its repair would come under its scope, in a manner of speaking, for there is already a link there at the moment.
Det gør f.eks. reparation heraf, for der er allerede en forbindelse på nuværende tidspunkt.
EnglishMr President, I can understand why the Commission has gone along with this solution, because it is a pragmatic one.
- Hr. formand, jeg forstår godt, hvorfor Kommissionen er gået videre med denne løsning, for den er pragmatisk.
EnglishI can understand why the Commission has decided to include the fight against racial discrimination in a separate draft directive.
Jeg kan godt forstå, hvorfor Kommissionen har valgt at optage bekæmpelse af racediskrimination i et særligt direktivforslag.
EnglishI can understand why proposals were put forward to consider the number of refugees in relation to the overall population in each Member State.
Jeg forstår godt, hvorfor det er blevet foreslået at overveje antallet af flygtninge i forhold til den samlede befolkning i hver stat.
EnglishGiven the little support it received at the final vote, I can understand why he chose his approach after the vote in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.
Der er netop brug for mest information om de farligste stoffer, og det behøver ikke nødvendigvis være de store mængder.
EnglishI can understand why, but at the same time the question is becoming more and more obvious: can the Commission still take responsibility for its own areas of competence?
Jeg forstår hvorfor, men samtidig presser følgende spørgsmål sig mere og mere på dér: Kan Kommissionen stadig tage ansvaret for sit eget ansvar?
EnglishI can understand why you think that the work on Regulation 1408 which has taken place since the Finnish Presidency in 1999 has seemed extremely long drawn out.
Jeg kan forstå, at De synes, at den behandling af forordning 1408 / 71, der har stået på lige siden det finske formandskab i 1999, har virket temmelig langvarig.
EnglishI can understand why Parliament insists on this aspect, in its capacity as budgetary authority, and I hope that budgetary discipline does not mean inflexibility.
Jeg forstår godt, at Parlamentet i sin funktion som budgetmyndighed insisterer på dette punkt, og jeg vil håbe, at budgetdisciplin ikke er ensbetydende med manglende fleksibilitet.
EnglishFrom this perspective, I can understand why the six governments sent their letter, if we do not yet know what the agenda for the European Union will be after 2006.
- Hr. formand, fru kommissær, jeg vil først og fremmest lykønske ordførerne, Jan Mulder og Neena Gill, såvel som Budgetudvalget og de ansatte i udvalget med udarbejdelsen af 2004-budgettet.
EnglishIt has never been done in south-east Asia, it has never been done in Europe, and I can understand why Mr Karas from Austria has left the chamber, given Austria's financial record.
Det blev aldrig gjort i Sydøstasien, det blev aldrig gjort i Europa, og at kollega Karas fra Østrig ikke længere er til stede, det forstår jeg også godt, med disses finansoptræden.

Other dictionary words

English
  • I can understand why

Even more translations in the Arabic-English dictionary by bab.la.