"I charge" translation into Danish

EN

"I charge" in Danish

See the example sentences for the use of "I charge" in context.

Similar translations for "I charge" in Danish

I pronoun
Danish
charge noun
to charge verb

Context sentences for "I charge" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren.
Jeg besværger eder ved Herren at dette Brev må blive oplæst for alle de hellige Brødre.
EnglishAnd the king said unto the woman, Go to thine house, and I will give charge concerning thee!
Da sagde Kongen til Kvinden: "Gå kun hjem jeg skal jævne Sagen for dig!
EnglishConsequently, I am a charge on public finances even though I am a Member of the European Parliament.
Jeg er altså imod, at Europa-Parlamentets medlemmer fritages for national beskatning.
EnglishI charge you, O daughters of Jerusalem, if ye find my beloved, that ye tell him, that I am sick of love.
Jeg besværger eder Jerusalems Døtre: Såfremt I finder min Ven hvad skal I da sige til ham?
EnglishI charge you, O daughters of Jerusalem, that ye stir not up, nor awake my love, until he please!
Jeg besværger eder Jerusalems Døtre: Gør ikke Kærligheden Uro væk den ikke før den ønsker det selv!
EnglishIf I were in charge of an industrial plant, my job would be to find a favourable course of action to take.
Og hvis jeg repræsenterede et industrianlæg, havde jeg til opgave at finde en fordelagtig løsning.
EnglishWith great respect to him, I could return the charge.
Med stor respekt for ham kunne jeg returnere beskyldningen.
EnglishThat is why I say: no charge for the last owner.
Derfor siger jeg: omkostningsfrihed for den sidste ejer.
EnglishI will take charge of the point of order.
Jeg tager mig af indlægget til forretningsordenen.
EnglishVerily that, when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel.
For at jeg når jeg forkynder Evangeliet skal fremsætte det for intet så at jeg ikke gør Brug af min Ret i Evangeliet.
EnglishI charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom;
Jeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu Åsyn som skal dømme levende og døde og ved hans Åbenbarelse og hans Rige:
EnglishI should also like to comment upon the highly ideological charge I heard made against liberal Europe, about which so many bad things are said.
Jeg har endnu ikke set, at den reelt er blevet sikret i de totalitære stater, heller ikke de venstreorienterede af slagsen.
EnglishI charge you, O ye daughters of Jerusalem, by the roes, and by the hinds of the field, that ye stir not up, nor awake my love, till he please!
Jeg besværger eder Jerusalems Døtre ved Gazeller og Markens Hjorte: Gør ikke Kærligheden Uro væk den ikke før den ønsker det selv!
EnglishI give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession;
Jeg byder dig for Guds Åsyn som holder alle Ting i Live og for Kristus Jesus som vidnede den gode Bekendelse for Pontius Pilatus
EnglishThis charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare;
Dette Påbud betror jeg dig mit Barn Timotheus ifølge de Profetier som tilforn ere udtalte over dig at du efter dem strider den gode Strid
EnglishI'm in charge here.
EnglishMr Poettering began the debate with what I judged a rather unworthy charge that I, and the Presidency, had got out of our beds too late.
Hr. Poettering indledte debatten med noget, som jeg vurderede som en temmelig ufortjent beskyldning om, at jeg og formandskabet var stået for sent op.
EnglishWhen Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him!
Men da Jesus så at Skaren stimlede sammen truede han den urene Ånd og sagde til den: "Du målløse og døve Ånd!
EnglishMr President, there was a particular charge, that I think needs answering, that the Commission’ s Legal Service is working behind the scenes to undermine the conciliation decision.
Det handler om, at Kommissionens Juridiske Tjeneste skulle arbejde bag scenen for at underminere forligsbeslutningen.
EnglishI spoke to the people in charge, and I took notes for ten hours with people who had been systematically abused and mistreated, in some cases for up to thirty hours.
Jeg talte med de ansvarlige, og i 10 timer tog jeg referat fra samtaler med personer, der systematisk var blevet pint og mishandlet i 30 timer.

Other dictionary words

English
  • I charge

More translations in the Greek-English dictionary.