"I come back" translation into Danish

EN

"I come back" in Danish

See the example sentences for the use of "I come back" in context.

Similar translations for "I come back" in Danish

I pronoun
Danish
to come verb
Danish
back noun
back adverb

Context sentences for "I come back" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, may I come back to your statement in reply to my previous question.
Hr. formand, må jeg endnu en gang vende tilbage til Deres svar på mit spørgsmål fra før.
EnglishI come back to the question of using military applications for peacekeeping operations.
Jeg vender tilbage til spørgsmålet om anvendelse i militært øjemed til fredsbevarende operationer.
EnglishI come back again to the question of poverty.
Jeg kommer endnu en gang tilbage til spørgsmålet om fattigdom.
EnglishBefore I come back to the presidency, I should just like to deal with one or two remarks made by Mr Cook in his speech.
Inden jeg vender tilbage til formandskabet, vil jeg gerne komme ind på et par bemærkninger, som hr.
EnglishMadam President, after that intervention inspired by naked self-interest, may I come back to more important matters of the day.
Fru formand, efter det indlæg, som udspringer af ren egeninteresse, vil jeg gerne vende tilbage til dagens mere vigtige emner.
EnglishI come back to my image.
EnglishIt is my conviction that, in six months ' time, when I come back to this Chamber to review our Presidency, Europe will not be quite the same.
Og jeg er overbevist om, at når jeg om et halvt år igen taler til Dem for at gøre status, vil EU ikke være helt det samme længere.
EnglishI am sure the Commission will remind us of that but I shall resist those sort of temptations when I come back to you in two months time.
Jeg er sikker på, at Kommissionen vil minde os om dette, men jeg skal modstå sådanne fristelser, når jeg vender tilbage til Dem om ca. to måneder.
EnglishI come back again to my previous question, since it is correct as the President says, that this concerns the internal market and derogations.
Jeg vil gerne vende tilbage til det spørgsmål, som jeg først stillede, for det er jo rigtigt, som formandskabet siger, at dette drejer sig om det indre marked og om undtagelser.

Other dictionary words

English
  • I come back

In the Danish-English dictionary you will find more translations.