"I consider to" translation into Danish

EN

"I consider to" in Danish

See the example sentences for the use of "I consider to" in context.

Similar translations for "I consider to" in Danish

I pronoun
Danish
to consider verb
to adverb
Danish
to preposition
Danish
to conjunction
Danish
to particle
Danish

Context sentences for "I consider to" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI consider that the Souchet and Mann reports provide some good starting points.
Jeg synes, der er anvist gode holdepunkter i betænkningerne af Souchet og Mann.
EnglishI consider it to be a breakthrough that we succeeded in concluding this protocol.
Jeg mener, at det er et gennembrud, at det lykkedes os at afslutte denne protokol.
EnglishI should therefore like to highlight six issues that I consider to be priorities.
Jeg vil derfor gerne fremhæve seks punkter, som jeg mener skal have prioritet.
EnglishI consider the product-related approach selected here to be basically sensible.
Jeg mener, at den her valgte produktrelaterede model principielt er fornuftig.
EnglishMay I say, Mr President-in-Office, that I consider this to be a very wise move.
Jeg vil sige, hr. rådsformand, at jeg synes, det er en meget klog beslutning.
EnglishMr President, I asked a question earlier, which I consider to be very important.
Hr. formand, for lidt siden stillede jeg et spørgsmål, som er meget vigtigt for mig.
EnglishI consider it essential that such measures should also be applied in Europe.
Jeg anser det for essentielt, at sådanne forholdsregler også anvendes i Europa.
EnglishI am not really used to that but I consider it a good thing in this context.
Det er jeg ikke rigtig vant til, men jeg synes, det er positivt i sammenhængen.
EnglishI consider that to be a disproportionate action for what we are trying to achieve.
Det betragter jeg som en uforholdsmæssig kraftig foranstaltning i forhold til målet.
EnglishI did not participate in the vote as I consider this to be a serious issue.
Jeg deltog ikke i afstemningen, da jeg mener, at dette er et alvorligt spørgsmål.
EnglishThis is something which is yet to reach a point which I consider acceptable.
Det er noget, der endnu ikke er nået til et punkt, som jeg finder acceptabelt.
EnglishSecondly, I consider Paragraph 26 in the Lagendijk report to be a fine idea.
For det andet anser jeg punkt 26 i Lagendijk-betænkningen for at være en prima idé.
EnglishI would like to mention what I consider to be the curiosity of the debate.
Jeg vil gerne nævne, hvad jeg anser for noget besynderligt under forhandlingen.
EnglishTo demand another directive, as the rapporteur does, I consider to be going too far.
At som ordfører kræve yderligere et direktiv anser jeg for at være at gå for langt.
EnglishI consider that there is really no need for this directive and that it is unnecessary.
Jeg mener, at der egentlig ikke er brug for dette direktiv, at det er unødvendigt.
EnglishI consider that the division of the report into two parts is a successful solution.
Jeg mener, at opdelingen af betænkningen i to dele er en vellykket løsning.
EnglishWe have come to a conclusion which I consider to be a second-best solution.
Vi er kommet frem til en konklusion, som jeg mener er den næstbedste løsning.
EnglishI consider it excellent, even though I cannot endorse everything it says.
Jeg mener, den er udmærket, selvom jeg ikke kan tilslutte mig den på alle punkter.
EnglishI consider it right, though, that consumers are given honest information.
Jeg synes imidlertid, det er udmærket, hvis forbrugerne får ærlig information.
EnglishSecondly I consider it wrong that decoupling is being prematurely implemented.
For det andet finder jeg det forkert, at indførelsen af afkoblingen påbegyndes før tid.

Other dictionary words

English
  • I consider to

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Norwegian dictionary.