"I dare" translation into Danish

EN

"I dare" in Danish

See the example sentences for the use of "I dare" in context.

Similar translations for "I dare" in Danish

I pronoun
Danish
to dare verb
Danish

Context sentences for "I dare" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe institutional triangle has, if I may dare say so, worked as a magic square.
Den institutionelle trekant har, om jeg så må sige, fungeret som et magisk kvadrat.
EnglishI might even dare to whisper that the trade between us has undergone a revolution.
Jeg tør måske endda hviske, at vores handel har gennemgået en revolution.
EnglishPlease forgive my German accent, but I would not dare quote Bismarck in English.
Undskyld mig min tyske udtale, men jeg ville ikke turde citere Bismarck på andet end tysk.
EnglishBut I dare not do so without preparing myself and being able to seek justification.
Men jeg tør ikke gøre dette på en uforsvarlig måde og uden forberedelse.
EnglishI dare say that that has never been discussed either in the Council of Ministers.
Jeg formoder, at det heller aldrig er blevet drøftet i Ministerrådet.
EnglishI would not dare to say that we have come a long way since then.
Jeg vil ikke gå så langt som at sige, at vi nu har tilbagelagt en lang vej.
EnglishI dare not even imagine what it would mean for the candidate countries.
Jeg tør slet ikke tænke på, hvad det vil betyde for ansøgerlandene.
EnglishI therefore dare to hope that we will be able to complete it before the end of this parliamentary term.
Det er således mit håb, at vi kan få den vedtaget inden for denne valgperiode.
EnglishThe era of, dare I say it, Stalinism appears to have returned.
Stalintiden, må jeg måske have lov at sige, synes at være vendt tilbage.
EnglishI dare to hope that this bizarre collusion is not the result of any shameful bargaining.
Jeg tør håbe, at denne besynderlige svigagtige aftale ikke er resultatet af en skammelig studehandel.
EnglishI dare to believe that you can be reassured by this.
Jeg vover derfor at tro, at De føler Dem beroliget med hensyn til dette punkt.
EnglishI dare say that is unlikely to help matters overall.
Om det er godt for sagen i sin helhed, det vil jeg tillade mig at tvivle på.
EnglishI dare not imagine that some of us might be completely irresponsible.
Jeg vover ikke at forestille mig, at der er nogen her, der kan finde på at være fuldstændig uansvarlige.
EnglishI would also dare to add the Lisbon Strategy to this list.
Jeg vil også vove at tilføje Lissabon-strategien til denne liste.
EnglishInstead of, dare I say, hand-to-hand fighting against the budget by using our power, what do we do?
I stedet for, om jeg så må sige, at gå i nærkamp med budgettet og bruge vores magt, hvad gør vi da?
EnglishI would like to dare him to work closely with the other groups in order to reach unanimity.
Jeg vil gerne opfordre ham til at samarbejde godt med de andre grupper for også at nå frem til enstemmighed.
EnglishI want to pay tribute to his unceasing work; he knows more about this subject than anyone else – dare I say, boringly so!
Jeg håber, at jeg hermed giver udtryk for de bedste ønsker fra hele Parlamentet.
EnglishI would not dare do otherwise, therefore, and I thank him in my turn.
Der er nemlig mindst tre fælder, man kan falde i.
EnglishHowever, I dare to stand up and say that point 27 should be sufficient up to and including the year 2006.
Men jeg vover at stille mig op og sige, at punkt 27 skulle være tilstrækkeligt til og med år 2006.
EnglishUnfortunately, the Commissioner's medicine seems as if, dare I say so, it had been bought in a bazaar.
Desværre ser det ud til, hvis jeg tør sige det, at kommissærens medicin er noget, han har købt i en bazar.

Other dictionary words

English
  • I dare

Search for more words in the Norwegian-English dictionary.