"I dare say" translation into Danish

EN

"I dare say" in Danish

See the example sentences for the use of "I dare say" in context.

Similar translations for "I dare say" in Danish

I pronoun
Danish
to dare verb
Danish
to say verb

Context sentences for "I dare say" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI dare say that that has never been discussed either in the Council of Ministers.
Jeg formoder, at det heller aldrig er blevet drøftet i Ministerrådet.
EnglishI dare say that is unlikely to help matters overall.
Om det er godt for sagen i sin helhed, det vil jeg tillade mig at tvivle på.
EnglishI dare say this because I belonged to such a set-up myself for years, namely during the Beijing period.
Jeg tør sige dette, fordi jeg selv i årevis har været medlem af et sådant selskab, nemlig i Beijing-perioden.
EnglishI dare say India is a threshold country, but it is also on the threshold of a dangerous instability in the region.
Indien er et tærskelland, udmærket, men det står også på tærsklen til en farlig ustabilitet i regionen.
EnglishI dare say that the report in its present form will not help to alleviate the suffering of the people of Iraq.
Jeg tvivler på, at betænkningen i denne form er til nogen hjælp med henblik på at mindske den irakiske befolknings lidelser.
EnglishAs for what the relief will go for, I dare say some reconstruction will be necessary after the Nato air strikes.
Med hensyn til, hvad nødhjælpen skal bruges til, er der nok behov for en del genopbygning efter NATO ' s luftbombardementer.
EnglishIf, as I expect, Mrs McNally's amendment is accepted, I dare say we shall talk not about a treaty, but at least about a charter.
Jeg håber, såfremt ændringsforslaget af fru McNally godkendes, at vi i den forbindelse ikke taler om en traktat, men derimod om et charter.
EnglishI dare say that it has never before been so evident that the EU has failed in developing a common foreign and security policy.
Jeg tør godt sige, at det aldrig tidligere har været så tydeligt, at det ikke er lykkedes EU at udvikle en fælles udenrigs- og sikker-hedspolitik.
EnglishI do not know the difference between the regions of Luxembourg intimately, but I dare say they are less than the difference between the regions of Scotland.
Jeg kender ikke forskellene mellem regionerne i Luxembourg særlig godt, men jeg er sikker på, at de er mindre end forskellene mellem regionerne i Skotland.
EnglishI dare say we will also have considerable agreement from the Commissioner, though I would point out that the Commission usually does agree with us and that is encouraging.
Jeg tør sige, at vi også vil have betydelig tilslutning fra kommissæren, selv om jeg vil påpege, at Kommissionen sædvanligvis er enig med os, og det er meget opmuntrende.

Other dictionary words

English
  • I dare say

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Russian dictionary.