"i decided" translation into Danish


Showing results for "I". "i decided" is currently not in our dictionary.
EN

"i decided" in Danish

volume_up
I {pron.}
DA

EN I
volume_up
{pronoun}

I (also: me)
volume_up
jeg {pron.}
For the good that I would I do not: but the evil which I would not, that I do.
thi det gode som jeg vil det gør jeg ikke; men det onde som jeg ikke vil det øver jeg.
I was born a Conservative and I trust that I will die a Conservative.
Jeg er født konservativ, og jeg har fuldt tillid til, at jeg vil dø konservativ.
I could not believe that I would ever forgive them, but now I have forgiven them.
Jeg troede ikke, at jeg nogensinde kunne tilgive dem, men nu har jeg tilgivet dem.

Synonyms (English) for "I":

I

Similar translations for "i decided" in Danish

I pronoun
Danish
to decide verb

Context sentences for "i decided" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is why I have decided personally to visit the region in the coming weeks.
Det er grunden til, at vi har besluttet personligt at besøge regionen i de kommende uger.
EnglishHowever, his speech yesterday worried me and I have now decided to abstain.
Det indlæg, vi hørte i går, bekymrede mig imidlertid og fik mig til at undlade at stemme.
EnglishCommissioner, that is very disappointing in my view and I have decided to focus on this revision.
Den europæiske industri skal i 2010 være verdens mest konkurrencedygtige økonomi.
EnglishToday, you have, I believe, decided to give your assent to the accession of Romania.
Det må da være principielt forkert, at europæiske borgere nægtes stemmeret i en så vigtig sag.
EnglishWhy have I decided to speak out in favour of defence research?
Politikken for investeringer i forskning og udvikling er ikke et spørgsmål om valg.
EnglishThose are the reasons why I decided to withdraw these two amendments.
Det er grundene til, at vi har trukket de to ændringsforslag tilbage.
EnglishEnvironmental and energy taxes are the taxes I believe can be decided at EU level.
Et ændret kommissionsforslag er godt for miljøet, styrker det indre marked og forbedrer konkurrencen.
EnglishAs for the number, that has not yet been decided, I think.
Med hensyn til antallet af kommissærer ligger intet endnu fast, forekommer det mig.
EnglishIn these circumstances I have decided not to submit a new Commission for your approval today.
Det er bedre at give sig mere tid og få løst opgaven rigtigt.
EnglishI have decided to vote against the van Velzen report.
Undertegnede vælger at stemme nej til Van Velzen-betænkningen.
EnglishWith this re-orientation, which I hope will be decided tomorrow, they can be re-launched immediately.
Med en sådan omdirigering, der forhåbentlig bliver vedtaget i morgen, kan budgetposterne straks blive genoptaget.
EnglishIn addition, a financial perspective was adopted in Berlin, i. e. we decided how much money we could spend.
Derudover blev der i Berlin også vedtaget en finansiel prognose, det vil sige, hvor mange penge vi kan bruge.
EnglishIn view of these decisions by Parliament, I have decided to vote against the report and the resolution.
Vi har vedtaget en række direktiver for at sikre alle en effektiv juridisk beskyttelse imod enhver form for diskrimination.
EnglishIn the end I decided to support it, but I have major problems because the expenses issue is not separated from the salaries issue.
Mange mennesker i mit eget land vil blive meget fornærmet over, at mange af parlamentsmedlemmerne rent teknisk stemte for en væsentlig lønstigning.
EnglishAs I say, expenditure is decided and the major decisions are taken at intergovernmental level, even though the Community budget is often called upon.
Således bliver både udgifterne og de vigtigste beslutninger vedtaget på mellemstatsligt plan, samtidig med at disse udgifter ofte finansieres over fællesskabsbudgettet.
EnglishIt has rightly been pointed out that Mrs Fouque wished to vote against, but this is not taken into account in the result of the vote, which, may I remind you, was decided by a single vote.
Der står ganske rigtigt, at fru Fouque havde villet stemme imod, men man tager ikke konsekvensen i resultatet af afstemningen, som jo blev afgjort med en stemmes flertal.
EnglishBecause eligibility for Objective I support is decided at NUTS level II, it has to be assessed on the basis of data for Ireland as a whole, not on the strength of regional or subregional statistics.
1 blev fastlagt på NUTS II-niveau, skal den vurderes på grundlag af statistiske date, som forelægges for hele Irland og ikke på grundlag af regionale eller underregionale statistikker.