"I did not know" translation into Danish

EN

"I did not know" in Danish

See the example sentences for the use of "I did not know" in context.

Similar translations for "I did not know" in Danish

I pronoun
Danish
to do verb
not adverb
Danish
to know verb

Context sentences for "I did not know" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI could hear my good friend Mr Pannella shouting, but I did not know what he was trying to tell me.
Da De nu tydeligvis har bedt om at stemme om ændringsforslagene ét for ét, vil vi gøre det.
EnglishAt that time I did not know I would be thanking you today for the good leadership of this meeting.
Dengang vidste jeg ikke, at jeg i dag ville takke Dem for Deres gode lederskab af dette møde.
EnglishI did not know anything about the debate or the invitation.
Jeg var ikke informeret om hverken debatten eller invitationen.
EnglishI did not know that the chair's role was to carry unnecessary policing, as if we were at school.
Indtil i dag var jeg ikke klar over, at formandens rolle var at holde navneopråb som i en skoleklasse.
EnglishI am afraid that I did not know that this had happened.
Jeg må indrømme, at jeg ikke vidste, at dette var sket.
EnglishI did not know about that when I spoke.
Jeg havde ikke kendskab til det på det tidspunkt, jeg talte.
EnglishI did not know how that decision was made.
Jeg vidste ikke, hvordan beslutningen var blevet truffet.
EnglishI just happened to hear the bell and I came unprepared and, to be honest, I did not know what was going on.
Helt tilfældigt hørte jeg klokken og kom herind, uforberedt, og oprigtigt talt vidste jeg ikke, hvad det drejede sig om.
EnglishI did not know what I was doing.
Jeg kom til Dem, fordi jeg ønsker Deres visdom.
EnglishThus, no Commissioner will get away with saying ‘ I am not responsible; I did not know what was happening’.
- Hr. formand, hr. formand for Rådet, hr. formand for Kommissionen, jeg vil oplæse nogle erklæringer, der blev fremsagt efter mødet i Napoli.
EnglishMr President, I respected your authority at all times, since I did not know whether or not I could ask a supplementary question.
Hr. formand, jeg har hele tiden respekteret Deres autoritet, da jeg ikke vidste, om jeg kunne komme med et tillægsspørgsmål.
EnglishI did not know how to talk to them and whether they would reply, but I have to say that chance came to my aid.
Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle tale med dem, og jeg vidste heller ikke, om de ville svare mig, men jeg må sige, at tilfældet kom mig til hjælp.
EnglishAs regards the instructions, I hope that it is an exceptional case, but I am very willing to find out more, as I did not know about it.
Hvad instruktionerne angår, håber jeg der er tale om et enkeltstående tilfælde, men jeg vil gerne vide mere, for jeg kendte ikke til sagen.
EnglishMr President, I did not know the Commissioner was a specialist in chocolate, but this Wednesday her colleagues certainly had other obligations.
Hr. formand, jeg vidste ikke, at kommissæren var chokoladeekspert, men denne onsdag havde hendes kolleger sikkert andre forpligtelser.
EnglishI did not know what to do, so I looked at Mrs Roth-Behrendt, who I am sure uses cosmetics which have not been tested on animals.
Derfor vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre, men så kiggede jeg på fru Roth-Behrendt, som sikkert bruger kosmetiske midler, der ikke er testet på dyr.
EnglishWhen I tabled this question two months ago I did not know that, coincidentally, there would be a debate this afternoon on immigration and asylum.
Da jeg stillede dette spørgsmål for to måneder siden, vidste jeg ikke, at der tilfældigvis ville være en debat her til eftermiddag om indvandring og asyl.
EnglishI did not know Anna Politkovskaya personally, although I did have the pleasure of working with Galina Starovoytova, and always admired her courage.
Jeg kendte ikke Anna Politkovskaya personligt, selv om jeg havde fornøjelsen af at arbejde sammen med Galina Starovoytova og altid beundrede hendes mod.
EnglishWhat I did not know was that, a quarter of a century later, Robin Hood could commit political suicide by talking nonsense, as he has done in this House today.
Hvad jeg ikke vidste, var, at et kvart århundrede senere kunne Robin Hood begå politisk selvmord ved at vrøvle, som han har gjort i Parlamentet i dag.
EnglishI did not know, but with full confidence in the team of officials, I can tell you that tonight, in all probability, you will be able to stay because we will be able to discuss it.
Det vidste jeg ikke, men med fuld tillid til tjenestemandsholdet kan jeg fortælle Dem, at De efter al sandsynlighed kan blive her i aften og drøfte det.

Other dictionary words

English
  • I did not know

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Hindi dictionary.