"I did not notice" translation into Danish

EN

"I did not notice" in Danish

See the example sentences for the use of "I did not notice" in context.

Similar translations for "I did not notice" in Danish

I pronoun
Danish
to do verb
not adverb
Danish
notice noun
to notice verb

Context sentences for "I did not notice" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI did not notice that question in your statement.
Jeg lagde ikke mærke til dette spørgsmål i Deres erklæring.
EnglishIt seemed it was the representatives of our political group that were going at such a rate, and I did not notice.
Det så ud, som om netop repræsentanterne for vores politiske gruppe har fart på i denne debat, og jeg havde ikke lagt mærke til det.
EnglishI have brought this translation problem to light, but I did not notice it until it was too late, and I hope that Mrs Pack will take this into account.
Jeg har givet meddelelse om dette oversættelsesproblem, som jeg desværre opdagede lidt for sent, og jeg håber, at ordføreren vil tage hensyn hertil.
EnglishI did not notice any mention in the President's general report of our relations with the East, which perhaps was not possible within the framework of a broad overview.
Jeg mener ikke, at kommissionsformanden i sin gennemgang nævnte vores forhold til Østeuropa en eneste gang, hvilket måske også er umuligt ved en bred gennemgang.

Other dictionary words

English
  • I did not notice

In the Chinese-English dictionary you will find more translations.