"I did not want to" translation into Danish

EN

"I did not want to" in Danish

See the example sentences for the use of "I did not want to" in context.

Similar translations for "I did not want to" in Danish

I pronoun
Danish
to do verb
not adverb
Danish
want noun
to want verb
to adverb
Danish
to preposition
Danish
to conjunction
Danish
to particle
Danish

Context sentences for "I did not want to" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI did not want to mention it yesterday as I did not have any speaking time.
Jeg havde ikke mulighed for at fortælle det i går, hvor jeg ikke fik taletid.
EnglishMr President, I did not want to speak earlier in order not to interfere in the debate.
Hr. formand, jeg har ikke villet tage ordet før for ikke at forstyrre forhandlingen.
EnglishMadam President, I did not want to interrupt the voting when I arrived a little bit late.
Fru formand, det var ikke min hensigt at afbryde afstemningen, da jeg ankom lidt sent.
EnglishMr President, I did not want to speak until the vote on the second part had been taken.
Hr. formand, jeg ønskede først ordet efter afstemningen om anden del.
EnglishFor that reason, I did not want to vote in favour during the final vote.
Derfor har jeg ikke ønsket at stemme for ved den endelige afstemning.
EnglishFirst you listen and then you say: ' No, I did not want to listen '.
Først lytter De, og derefter siger De:« Åh nej, jeg ville ikke høre det«.
EnglishI have allowed you to speak because I did not want my cutting you off to be misinterpreted.
Jeg har ladet Dem tale, så der ikke skulle opstå nogen misforståelse, hvis jeg afbrød Dem.
EnglishMadam President, I asked to speak but I did not want to break the Rules of the House.
Fru formand, jeg bad om ordet, men jeg ønsker ikke at overtræde Europa-Parlamentets forretningsorden.
EnglishBut I did not want to back down as far as visibility is concerned.
Men jeg ønskede ikke give mig i forbindelse med synlighed.
EnglishI shall stop there even though I have one more minute to go - but I did not want to bore you all stiff.
Og jeg giver et minut gratis til alle dem, der ikke ønsker at kede sig over det, som jeg har sagt.
EnglishThat is why I did not want to go into all the amendments.
Derfor ville jeg ikke komme ind på alle ændringsforslag.
EnglishI did not want to call into question the integrity of anyone.
Jeg ønskede ikke at drage nogens integritet i tvivl.
EnglishI did not want to create a discussion about integrity.
Jeg ønskede ikke at indlede en diskussion om integritet.
EnglishI did not want to accuse my predecessors.
Jeg har ikke villet kaste bolden videre til mine forgængere.
EnglishI did not want to leave the matter as it stands.
Jeg har ikke bare villet lade sagen ligge.
EnglishMr President, I did not want to draw your attention to this point before the vote, so I waited until after the vote.
Hr. formand, jeg ville ikke anmode om Deres opmærksomhed for dette punkt før afstemningen og har derfor afventet den.
EnglishMr President, I did not want to interrupt the vote earlier but I should like to refer back to the Nisticò report.
Hr. formand, jeg ønskede ikke at afbryde afstemningen tidligere, men jeg vil gerne vende tilbage til Nisticò-betænkningen.
EnglishBut I did not want to open up a discussion on that because following up the evaluation is not a problem I have to deal with.
Men jeg ønskede ikke at indlede en diskussion om dette emne, da opfølgningen på evalueringen ikke er en af mine opgaver.
EnglishIf I am voting for discharge despite all that, it is because I did not want to risk the scenario I described at the beginning.
Når jeg alligevel stemmer for dechargen, så skyldes det, at jeg ikke vil lade det komme an på det scenario, jeg beskrev før.
EnglishWhen Mr Cassidy asked me about red tape, I nearly referred to it then but I did not want to take too long in that reply.
Cassidy spurgte mig om bureaukrati, var jeg lige ved at komme ind på det, men jeg ønskede ikke at bruge for lang tid i forbindelse med det svar.

Other dictionary words

English
  • I did not want to

Even more translations in the Korean-English dictionary by bab.la.