"I did so" translation into Danish

EN

"I did so" in Danish

See the example sentences for the use of "I did so" in context.

Similar translations for "I did so" in Danish

I pronoun
Danish
to do verb
so adverb

Context sentences for "I did so" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have therefore voted in favour of this Commission, although I did so reluctantly.
Jeg har ikke stemt imod forslaget til den nye Kommission, som hr.
EnglishYou may have noted I did so earlier and I have done so on a number of occasions.
De har muligvis bemærket, at jeg har givet udtryk for min støtte tidligere og ved flere lejligheder.
EnglishIt was a pleasure to read Mrs Pack's report and I did so with interest.
Jeg har med tilfredshed og interesse læst fru Packs betænkning.
EnglishI did so primarily to denounce the anti-democratic way in which it was produced.
Det har jeg først og fremmest gjort som en protest mod den udemokratiske proces, som chartret er et resultat af.
EnglishThank you, Mr Bowe, but under the Rules of Procedure I could give the floor to Mrs Breyer, and I did so.
Jeg siger Dem tak, men i medfør af forretningsordenen kunne jeg give fru Breyer ordet, hvilket jeg gjorde.
EnglishIf I did so I would sound like a primary school teacher.
Hvis jeg gjorde det, ville jeg være skolemesteragtig.
EnglishMr President, it was I who applauded, and I did so because I wholeheartedly agreed with what Mrs Thyssen said.
Hr. formand, det var mig, der klappede, og dette gjorde jeg, fordi jeg er fuldt ud enig med fru Thyssen.
EnglishI did so publicly on the day of its signature.
Det gjorde jeg offentligt den dag, den blev underskrevet.
EnglishI did so because local authorities in regions play a vital role in implementing European law.
Det gjorde jeg, fordi de lokale myndigheder i regionerne spiller en meget vigtig rolle i gennemførelsen af fællesskabslovgivningen.
EnglishOf course I would like to reply, but perhaps it would be better if I did so in my response at the end of this debate.
Naturligvis vil jeg gerne svare, men måske er det bedre, hvis jeg tager det med i mit svar efter indlæggene.
EnglishToday, I voted against Romania’ s request to join the EU, and I have to say that I did so with great regret.
I dag stemte jeg imod Rumæniens anmodning om et EU-medlemskab, og jeg må sige, at jeg gjorde det med stor beklagelse.
EnglishIt is not my intention to do that and I have made that situation clear over the weekend on a number of occasions and I did so again yesterday.
Det agter jeg ikke at gøre, og det gjorde jeg klart flere gange i løbet af weekenden og igen i går.
EnglishI did so on the grounds of censorship.
Det var jeg, fordi jeg er imod censur.
EnglishToday I voted in favour of the extension of PEACE Funding but I did so with considerable reservation.
Det er mig en glæde at støtte denne betænkning, og jeg bifalder den foreslåede forlængelse af Peace-programmet, så det fortsætter i år og hele 2006.
EnglishI did so because it is a good report, which sets out an impressive group of measures intended to combat abominable practices.
Det gjorde jeg, fordi der er tale om en god betænkning, som foreslår en imponerende samling af foranstaltninger til at bekæmpe en afskyelig adfærd.
EnglishI would remind that we have undertaken - I did so on your behalf - to give a written reply to Question No 2 by Mrs Izquierdo Rojo.
Jeg erindrer Dem om, at vi har lovet - og jeg har gjort det i Deres navn - at fru Izquierdo Rojo ville modtage et skriftligt svar på sit spørgsmål nr.
EnglishI did so because we believe that this is a controversial issue insofar as it transfers more power from the Member States to the Commission.
Dette gjorde jeg, fordi vi mener, at spørgsmålet er kontroversielt, for så vidt som der overføres mere magt fra medlemsstaterne til Kommissionen.
EnglishI did so because there is an obvious risk of what are at present counted as food supplements being redefined in future as medicines.
Dette ville vanskeliggøre tilgængeligheden i en situation, hvor mange mennesker supplerer deres kost med kosttilskud for at få det bedre og holde sig friske.
EnglishNearly twenty years ago I entered into a marriage because I knew that if I did so I would be taxed differently and would gain certain advantages.
Jeg indgik selv for knap 20 år siden et ægteskab, da jeg nemlig vidste, at jeg derved ville blive beskattet på en anden måde og ville opnå fordele.
EnglishI indicated a short while ago that I wished to put a supplementary question, and even though I did so very early on, it would appear that no one noticed.
Formandskabet tillægger faktisk disse fænomener, der forekommer på stadioner, stor betydning, og som skyldes hooliganisme, men også racisme.

Other dictionary words

English
  • I did so

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Arabic-English dictionary.