"I disagree" translation into Danish

EN

"I disagree" in Danish

See the example sentences for the use of "I disagree" in context.

Similar translations for "I disagree" in Danish

I pronoun
Danish
to disagree verb
to agree verb

Context sentences for "I disagree" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, I rarely disagree with Mrs Oomen-Ruijten but I have to do so today.
Hr. formand, jeg er sjældent uenig med fru Oomen-Ruijten, men det er jeg i dag.
EnglishI therefore entirely disagree with the spokeswoman from the Socialist group.
Jeg er derfor slet ikke enig med ordføreren for Den Socialdemokratiske Gruppe.
EnglishI have no challenge to Mrs Fontaine even though I may disagree with her interpretation.
Jeg anfægter ikke fru Fontaine, selv om jeg måske er uenig i hendes fortolkning.
EnglishCommissioner, ladies and gentlemen, I completely disagree with Mrs Lulling.
Hr. kommissær, kære kolleger, jeg er overhovedet ikke enig med fru Lulling.
EnglishAnd I disagree with some of my colleagues who say that there is nothing new.
Og jeg er uenig med de kolleger, der hævder, at der ikke er noget nyt her.
EnglishSecondly, I disagree that there is a fundamental ethnic antagonism in Fiji.
For det andet er jeg uenig i, at der består en grundlæggende etnisk modsætning i Fiji.
EnglishI disagree with what Commissioner Bolkestein said earlier on this point.
Jeg er uenig i det, som kommissær Bolkestein tidligere sagde om dette punkt.
EnglishBut I will note your proposal, with which I personally do not disagree.
Men jeg tager Deres forslag til efterretning, selvom jeg ikke selv er enig med Dem.
EnglishIn this instance, I have to say that I disagree with what Mrs Jackson said.
I dette tilfælde må jeg sige, at jeg er uenig i det, fru Jackson sagde.
EnglishMadam President, I disagree with the Member except for one point on which he is right.
Fru formand, jeg er ikke enig med taleren, men på ét punkt har han ret.
EnglishI disagree with the European Commission's proposal in Article 9 as it is currently worded.
I artikel 9 er jeg uenig i Europa-Kommissionens forslag, sådan som det er formuleret.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I am going to disagree with the majority in the House.
Hr. formand, kære kolleger, min opfattelse afviger fra flertallets her i Parlamentet.
EnglishHowever, I want to slightly disagree with some of the points that have just been made.
Medina Ortega netop nævnte, ved vi, at det faktisk ikke er tilfældet.
EnglishThere is one point, Mr President, Commissioners, on which I completely disagree.
På det politiske plan tror jeg bestemt ikke, at det er rigtigt.
EnglishMr President, I would not disagree at all that this is a sensitive issue.
Hr. formand for Rådet, jeg er enig i, at det er et følsomt spørgsmål.
EnglishI will simply highlight some of the points with which I agree or disagree.
Jeg vil blot understrege nogle sammenfald og påpege nogle forskelle.
EnglishWhere I disagree with them is in analysing the situation and looking to the future.
De punkter, jeg er uenig i, er til gengæld analysen og fremtiden.
EnglishAgain, I would say respectfully that I have to disagree with that proposal.
Vi ønsker at se en definition, der vedtages med en entydig ordlyd.
EnglishI disagree: this is a common problem and we should all look at it from a broader perspective.
- Fru formand, jeg vil gerne fokusere på internetdelen af dette direktiv.
EnglishMr President, I disagree with this report for three basic reasons.
Hr. formand, jeg er uenig i denne betænkning af tre fundamentale årsager.

Other dictionary words

English
  • I disagree

Moreover, bab.la provides the Swahili-English dictionary for more translations.